Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Sona Erdi
Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Sona Erdi

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Sona Erdi

Devlet tarafından sağlanan istihdam teşvikleri, işverenlerin maliyetlerini azalttığı gibi istihdamın artmasını da sağlıyor. Ancak bu teşviklerden yararlanmak için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartları sağlamadan, yersiz şekilde teşviklerden yararlanılma durumu olduğunda ise geriye dönük düzeltmeler ve idari para cezaları uygulanabiliyor.

Teşviklerden yararlanabilmek için sıkı bir takip ve mevzuat bilgisi gerektiriyor. Türkiye’de de iş mevzuatlarının çok hızlı değişiyor olması ve yersiz teşvik ya da destekten yararlanmanın ağır cezalarının olması birçok işvereni teşviklerden soğutmuş durumda. Datassist Bordro Servisi’nin sağladığı teşvik hizmetleri ile hiç risk almadan, maksimum yararı sağlayabilirsiniz.

Kimi işverenler gerekli şartlara haiz olmasına rağmen, zamanında çeşitli nedenlerden yararlanmadıkları teşvik ya da desteklerden, geriye dönük olarak faydalanabiliyorlardı. Ancak yapılan yeni düzenleme ile bu uygulama sonlandırıldı.

Geriye Dönük Teşvik Uygulamaları

Geriye dönük teşviklerden yararlanmanın önünü açan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 70. maddesi ile “Ek 17. Madde” eklenmişti. Geriye dönük teşviklerden yaralanma hakkı veren bu madde, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabildiği halde yararlanılmayan dönemler için de çözüm sunuyordu. Geriye dönük olarak 6 aylık dönemdeki prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilme hakkı bulunan işverenler, faydalandıkları sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimleri, başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile de değiştirilebiliyordu.

Geçtiğimiz haftalarda, çalışanları ve işverenleri ilgilendiren, 7316 Sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve bazı değişiklikler getirdi. Bu değişiklik içerisinde geriye dönük teşviklerden yararlanma hakkındaki madde de yer aldı. Kanun yürürlüğe girmeden önce, yasa teklifinde, geriye dönük teşviklerden yararlanma hakkının Sosyal Güvenlik Kurumu’na ek iş yükü getirdiği ve geriye dönük teşviklerden yaralanmanın amacına hizmet etmediği belirtildi. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile geriye dönük teşviklerden yararlanabilme hakkı son buldu. Yapılan bu değişiklik ile 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren artık geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilmek ve prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilmek için hak talebinde bulunulamayacak.

Yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden önceki gün olan 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), işverenlerin geriye dönük başvuru talepleri kabul edildi. İşverenler bu başvuruları ile 2020-Kasım/Aralık ve 2021-Ocak/Şubat/Mart/Nisan dönemlerini kapsayan geriye dönük teşvikten yararlanabilecek veya teşvik değişikliği yapabilecek. Başvurularla ilgili iptal/asıl/ek niteliğinde aylık prim ve hizmet belgeleri, “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi / Tahakkuk Nedeni D” ekranları kullanılarak SGK’ya gönderilebilecek.

Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenme hakkının 30 Nisan 2021 günü sona ermesi ile 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, önceki aylara ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine ilişkin gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için artık düzenleme yapılamayacak. Bu nedenle işletmelerin teşvik ve primlerden yararlanabilmesi için artık daha kontrollü ilerlemesi gerekecek.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir