isyeri-hekimi-ve-isg-uzmani-ertelendi

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Şartları Ertelendi

2 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre 50 kişiden az işçi çalıştıran iş yerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartları, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Temmuz 2016’ya; çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ise 1 Ocak 2014 tarihine ertelendi.

6331 sayılı kanununun 38. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değişim sonrası şu hali aldı:

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre 50 kişiden az işçi çalıştıran iş yerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartları, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1 Temmuz 2016’ya; çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ise 1 Ocak 2014 tarihine ertelendi.

6331 sayılı kanununun 38. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değişim sonrası şu hali aldı:

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra”

6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Son Torba Yasa’da İş Yaşamını İlgilendiren Neler Var?

Son Torba Yasa’da İş Yaşamını İlgilendiren Neler Var?

Mecliste konuşulan son Torba Yasa tasarısının 80 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu kanun içerisinde …