Bedelli Askerler İzinli Sayılacak mı?
Bedelli Askerler İzinli Sayılacak mı?

Bedelli Askerler İzinli Sayılacak mı?

Son günlerde iş hayatını ilgilendiren önemli konulardan birisi de zorunlu askerlik görevini ifa edecek çalışanların bedelli askerlik fırsatından faydalanması durumunda iş gücü piyasasında oluşturacağı boşluklar ve işverene herhangi bir ek maliyetin doğup doğmayacağı idi.

Belirsizlikler askere gidecek çalışanları düşündürdüğü gibi işverenleri de düşündürmekteydi. İşverenin kaygısı askerlik hizmetinin zorunlu olduğu durumlarda askere giden çalışanın “kıdem tazminatı” şartlarını yerine getirmesi koşulu ve çalışanın talebi ile kıdem tazminatı ödeme mecburiyeti doğmaktaydı. Bu dönem yasalaşacak olan “bedelli askerlik” konusunda daha önceki uygulamaların aksine “21 gün temel eğitim” olması hususu işverenleri endişelendirmiş ve kıdem hakkı tanınıp tanınmayacağı bilmecesi ortaya çıkmıştı.

Bedelli Askerlikten Faydalanan Çalışan Ücretsiz İzinli Sayılacak

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun ile bedelli askerlikte, askere giden özel sektör çalışanlarının kıdem durumunu de netleşmiş oldu. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen madde ile, bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi  süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya  ücretsiz izinli olacak.

Bedelli askerlik şartlarını taşıyarak zorunlu askerlik hizmetini ifa edecek özel sektör çalışanları 21 günlük temel askerlik eğitimi süresince işyerlerinde “ücretsiz izinli” olarak sayılacaklar. Ücretsiz izinli olan çalışanın kıdem tazminatı hakkı da doğmayacak. Bu sayede işvereni düşündüren kıdem tazminatı hususu da netleşmiş oldu.

Kısaca Bedelli Askerlik Şartları

TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve  KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin, bedelli askerlikle ilgili bazı maddeleri kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında bedelli askerlik “1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar”ı kapsayacak şekilde “21 günlük temel askerlik eğitimi” Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte (Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanacak), her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı  temsilciliklerine başvuracak.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerden dönen işçinin eski işine geri dönmesi yasal bir hak. Buna uygun davranmayan işveren ise işçiye tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte detayları...

1 yorum

  1. YILLIK İZİN HAKKI OLANLAR BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİNCE YILLIK İZNİNDEN KULLANABİLECEKLER Mİ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir