Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteklerinin Terkini
Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteklerinin Terkini

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteklerinin Terkini

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 32. maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden, yeni Koronavirüs (COVİD -19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesine ilişkin usul ve esaslara İş-Kur tarafından 01.12.2022 tarih ve 2022/3 sayılı Genelge ile açıklık getirildi. Genelgede, terkine ilişkin usul ve esaslar ile fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarının terkin edilmeyeceği durumlara ait bilgi paylaşıldı.

Terkine İlişkin Usul ve Esaslar

1. Fazla ve yersiz ödemenin terkine konu olabilmesi için;

* Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olması durumunda terkine tabi olacaktır.

* Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi, aynı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı Kanunun geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında nakdi ücret desteği uygulamalarına ilişkin olması durumunda terkine tabi olacaktır.

* “Hatalı” işlemlerden kaynaklanmış bir işlem yapılmış olmalıdır.

* 9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

2. İdari para cezalarının terkine konu olabilmesi için;

* Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti üzerine, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, aynı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı Kanunun geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işverene uygulanan idari para cezalarına ilişkin olmalıdır.

* 9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

3. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılması ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olan işlemler dışında kalan ve fazla ve yersiz ödeme oluşmasına sebep olan tüm işlemler hatalı işlem olarak kabul edilir.

4. Yeni Koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarından 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olanlar iade veya mahsup edilmez. 9/11/2022 tarihi ve sonrasında tahsil edilenler iade edilir.

5. Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği kapsamında ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş ödemelerde oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarına ilişkin, ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın veya beraat kararının kesinleşmesi halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uyarınca terkin hükümleri uygulanır. Bu kapsamda ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarından 9/11/2022 tarihi ve sonrasında tahsil edilmiş olanlar, ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın veya beraat kararının kesinleşmesi durumunda iade edilir.

Fazla ve Yersiz Ödemeler ile İdari Para Cezalarının Terkin Edilmeyeceği Durumlar

Terkin kapsamında değerlendirilmeyen aşağıda belirtilen durumlar ile bu kapsamdaki fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilir;

* Kısa çalışma uygulamasının geçerli olduğu dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

* Ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş ve ceza soruşturması veya kovuşturması sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı kesinleşmemiş olan nakdi ücret desteği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri kapsamında oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezaları.

Yürürlükten Kaldırılan Genelge

Bahsedilen 01.12.2022 tarih ve 2022/3 sayılı İş-Kur Genelgesi ile “Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini” konulu 11/12/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu 01/12/2022 tarihli İş-Kur Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir