Emeklilik Süresi Gelmiş Bir Kişi, İşverenin İsteğiyle Emekliye Ayrılmak Zorunda Kalabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun feshin geçerli nedene dayandırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 18. maddesi, fesih için neden olarak kabul edilebilecek ve edilemeyecek konular hakkında detaylı bilgiler vermektedir.

Feshin geçerli kabul edilmesini sağlayan sebeplerin sayıldığı bölümde, “işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler” başlığı kapsamında işçinin iş sözleşmesinin emeklilik nedeni ile feshi gündeme gelebilecektir. Ancak; böylesi bir iş sözleşmesinin geçerli fesih olarak değerlendirilebilmesi için; durumun işçinin performansının istenen düzeyde olmamasına, beklenen işi yerine getirememesine v.b. sonuçlara yol açıyor olması gerekecektir.

Bunun ötesinde; salt işçinin emeklilik hakkını elde etmesine dayalı olarak işveren tarafından gerçekleştirilen bir iş sözleşmesi feshi sonucunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebi söz konusu olabilecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?