Hangi Çıkışlarda İhbar Tazminatı Ödenmez?
Hangi Çıkışlarda İhbar Tazminatı Ödenmez?

Hangi Çıkışlarda İhbar Tazminatı Ödenmez?

İşçi istifa ediyorsa ya da işveren geçerli bir nedene dayanarak iş sözleşmesini sona erdiriyorsa sözleşmeyi sonlandıran tarafın bunu önceden bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim süreleri İş Kanunu ile taraflara yüklenmiş bir sorumluluktur. Kıdem süresine göre bildirim süresi diğer adıyla ihbar süresi değişmektedir. Bu sürelere uymayan taraf sürelerin ücretini ödemek zorundadır, bu da ihbar tazminatı olarak isimlendirilmektedir.

Her işten çıkışta bildirim süresi yükümlülüğü olmayabilir. İş Kanunu bazı işten çıkış sebepleri için taraflara bildirimsiz fesih hakkı tanımaktadır. “ Hangi Çıkışlarda İhbar Tazminatı Ödenmez? ” konusu işverenler ve işçiler için çoğu zaman soru işareti olmaktadır. Bu yazımızda bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız.

Deneme Süresinde İşten Çıkış

İş sözleşmesi yapılırken işçi ve işveren 2 aya kadar deneme süresi belirleyebilirler. İş sözleşmesinin deneme süresinde olması, tarafların istediklerinde iş sözleşmesini hiçbir yükümlülüğü olmadan (ücret dışında) sona erdirebilmesi demektir. Bu süreçte ihbar süreleri söz konusu olmadan fesih gerçekleşmektedir.

İhbar süresi olmayan fesihlerde ihbar tazminatı da söz konusu olamaz. O nedenle iş akdi deneme süresi içerisinde yapıldıysa, taraflar bildirim süresi olmadan fesih gerçekleştirirler.

Evlilik Nedeniyle İşten Çıkış

İş hayatında sıkça karşılaşılan çıkış nedenlerinden biri de evlilik nedeniyle kadın çalışanların iş sözleşmelerini feshetmeleridir.

Evlilik nedeniyle fesih 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesinden kaynaklanan ve kadın işçilerin kıdem tazminatını hak ettiği fesihtir. Evlilik nedeniyle olan fesih bildirimsiz yapılan bir fesihtir. Bildirim süreleri söz konusu olmadığından ihbar tazminatı da söz konusu olmayacaktır.

Askerlik Nedeniyle İşten Çıkış

Askere gidecek olan personel, kıdem ile ilgili yıl şartını da sağlıyorsa askerlik sebebiyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını alır. Askerlik nedeniyle işçinin iş akdini feshinde bildirim süresi yoktur. Yani işçi askerlik sebebiyle iş sözleşmesini o anda feshedebilir. Daha önceden işçiye bildirme şartı olan ihbar süresi bu fesih için bir yükümlülük olmadığından, ihbar tazminatı da söz konusu olmamaktadır.

Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkış

Yaşlılık almaya hak kazanan personel bu durumu ilgili kurumdan aldığı belgeyle ispat ederek iş akdini bildirimsiz sonlandırabilir. Bildirim süresi olmadığından bu fesihlerde ihbar tazminatı da olmayacaktır. İş sözleşmesini emeklilik nedeniyle ya da emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlaması nedeniyle fesheden işçi, bu durumu işçiye kıdem süresine göre belirlenmiş bildirim süresi kadar önceden bildirmek zorunda değildir. Dolayısıyla işverene ihbar süresinin tazminatını da ödemez.

Haklı Nedenle Derhal Fesihlerde İhbar Tazminatı

Haklı nedenle derhal fesih, 4857 sayılı İş Kanunu madde 24 ve madde 25’te düzenlenmiş sebeplerden birine dayanarak yapılmış fesihlerdir. Bu fesihler işveren ve işçinin artık birlikte çalışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı durumları içerdiğinden kanundaki ifade ile “derhal” yani bildirim süreleri olmadan yapılmaktadır. Bildirim süresi olmayan bu fesihler için sözleşmeyi fesheden tarafın bildirim süresi tazminatı yani ihbar tazminatı olmayacaktır.

Haklı nedenle derhal fesih yaparken, kanunun belirlediği şartlara uymak gereklidir. Örneğin olayın öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde yapılmayan fesih, konu itibariyle haklı nedenle fesih olsa dahi usul itibariyle haklı neden olmaktan çıkmıştır. Bu durumda işverenin haklı neden bildirmeden yaptığı diğer fesihlerde olduğu gibi hem kıdem tazminatı hem de ihbar süresi ya da tazminatı hakkı doğacaktır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı

Belirli süreli sözleşmeler özelliği itibariyle bitiş süresi taraflarca önceden belirlenmiş sözleşmelerdir. Bu özellikleri sebebiyle belirli süreli sözleşmelerin feshinde bildirim süreleri uygulanmaz. Bildirim süresi belirsiz süreli sözleşmeler için zorunlu kılınmıştır.

Süresinden önce feshedilmiş dahi olsa sözleşme belirli süreli olarak imzalanmışsa bildirim süreleri söz konusu olmayacaktır. Örneğin 1 yıllık imzalanmış bir belirli süreli sözleşmeyi işçi ya da işveren 7. ayında feshetmiş olsa bile bildirim süresi olmayacaktır. Dolayısıyla ihbar tazminatı yükümlülüğü de yoktur.

Belirli süreli sözleşmeler söz konusu olduğunda en çok dikkat edilmesi gereken şey, sözleşmenin gerçekten belirli süreli bir sözleşme olup olmadığıdır. Belirli süreli sözleşmeler, ancak işin niteliği belirli süreli olduğunda kurulabilen sözleşmelerdir. İşçi ve işveren kendi aralarında bir süre belirleyememektedirler. İşin niteliği sürekli ise o iş için kurulan sözleşme belirli süreli olsa bile kanun karşısında belirsiz süreli olarak nitelendirilecektir. Konu ile ilgili diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

https://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2566-belirli-sureli-is-sozlesmesinin-suresinden-once-feshi/

https://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2513-belirli-sureli-is-sozlesmeleri-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/

Belirli süreli sözleşme niteliğinde olmayan sözleşmeler için işten çıkış sebebi bildirimli bir fesih yapılmasını zorunlu kılıyorsa ihbar süreleri kullanılmalıdır. Ya da kullanılmayan sürelerin ücreti sözleşmeyi fesheden kişi tarafından ihbar tazminatı olarak ödenmelidir.

İstifa Durumunda İhbar Tazminatı

İstifa ederek işten ayrılan personel normal şartlar altında ihbar süresini kullanarak işten ayrılmalıdır. Ama pratikte sıkça karşılaşılan durumlardan biri ihbar süresini kullanmadan iş akdinin sonlanmasıdır. İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar süresi yükümlülüğü olduğu için bu sürede çalışmak istemeyen işçinin ihbar süresinin ücretini işverene ödemesi gerekmektedir. İşçi ihbar süresi ile ilgili ihbar tazminatını işverene ödemezse işverenin bu ücreti işçinin kazancından kesinti yaparak alması mümkün değildir. Ancak dava yolu ile işveren işçiden ihbar tazminatını talep edebilmektedir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!

44 yorum

 1. İbrahim Karaköse

  Ben 1992 den sigorta girişim var şu anda çalıştığım yerde 10 yıl doldu ben işten ayrılsam yani istifa etsem kıdem tazminatı alabilirmiyim.

  • Datassist Mevzuat Kulübü

   İbrahim Bey merhabalar,
   1992 sigorta başlangıcınızın uzun vadeli sigorta kollarından olması halinde, 15 yıl 3600 gün Kısmi Emeklilik hakkınızı kullanabilirsiniz. Emeklilik hakkınızın olması durumunda emeklilik nedeni ile işten ayrılmanız ile Kamuoyunda 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı olarak bilinen tazminat hakkından faydalanabilirsiniz.

   • Merhabalar öncelikle yazılanlara verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Ben 5 yıldır çalıştığım 300 dairelik bir sitede (inşaatında sıhhi tesisat, kalorifer, kazan dairesi montaj ustası olarak başlamıştım). Yeni taşınmış ve kendisini şahsen tanımıyorum ama sadece 2 defa konuştuk ve dairesinin sıcak su sorunu hakkında teknik bilgi verdim. Sorunu

    20.10.2017 de bildiriyor ve ben teknik eleman olarak dairesine gidip, “kazan dairesinde 7 gündür çalışma yapıldığı, şuanda tüm sitede suların ılık aktığı, çalışmaların devam ettiği” şeklinde izah edildiği.(daha ilk tanışmamız olduğu için kelimelerimide özenli kullandım. Kendisi o günde ses tonu yüksek, içinde tehdit eder havasında cümleler kullandı). Personel vardiya teslim notlarımızda da bu daireye gidip sorunu anlattığım belgesi var.
    26.10.2017 de aynı şikayetle güvenliğe gidip teknik buraya gelsin diyor.(bu esnada Kazan dairesindeki çalışma son ayarları yapılıyor). Diğer elektrik teknisyeni arkadaş gidiyor ve orda da ona bağırıyor, güvenlik arkadaşın yanında. Teknik arkadaş daha fazla siteye rahatsızlık vermemesi,sorunun büyümesi ve kendisinin çalışmayı görürse biraz daha anlar ve yatışır düşüncesiyle”mekanikçi arkadaş kazan dairesinde son ayarları yapıyor, buyrun gidelim isterseniz”diyor ve daire sakini ve teknik arkadaş yanıma geliyor. Daha beni görür görmez yine bağırarak, tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullandı. Bende çalışmalar son ayarları yapılıyor, kendisine giden sıcak suyun 300 daireye gönderdiğimiz dereceyle aynı olduğu ve yönetimle görüşmesi benimle birebir münakaşa etmemesini, yönetiminde ona bilgi vereceğini söyledim. Kendisi
    “ben anlamam, senin paranı ben veriyorum, ben yönetimi değil seni tanırım, benim suyu ısıtacaksın”diye bağırdı ve ben yönetimle görüşmesini yineledim.( Diğer teknik arkadaş bizzat şahit oldu ve otoparktan odasına gitmekte olan boyacı arkadaş konuşmaları duydu).
    Bir Saat sonra yönetimi telefonla arayarak teknik bana “hakaret etti” diye iftirada bulunmuş.(site müdürü değişmesi de ayrı şansızlıgım,daha kimseyi birebir tanımadı)
    27.10.2017 de savunmam istendi ve bende böyle bir şey yapmadığımı, şahitlerim olduğunu, diğer dairelerin hepsinin beni tanıdığını kimseye saygısızlık yapmadığımı detaylı şekilde yazdım.
    Savunmada tarih 26.10.2017 de daire sakini sorun bildirdiğini yazıyordu. Sorun 20.10.2017 olduğunu. Ve bu kadar zamandır kazan dairesi çalışmasından dolayı olduğunuda belirttim.
    14.11.2017de bana 4857 maddesi gereğince uyarı cezası verildi. Fakat imzaladığım kağıtta tarih
    01.11.2017 yazıyordu. Acaba neden imzaladığım tarih (14.11.2017) yazılmamış ve bundan sonraki süreçte ne olur, ne yapmam gerekiyor hocam şimdiden teşekkür ediyorum ve cevabınızı bekliyorum

    • Biz almanyada yaşoyoruz yr de 12 senedir işyerimiz var ve bi akrabamızı müdür olarak koyduk işin başına aylık artı prim alıyodu ama bütün kararları o veriyodu biz hiç bi şeye karışmıyoduk taki ağustos 2020 ye kadar telefon ederek eşimi işle ilgili bişeyler konuşmak istiyorum diyerek çağırdı ve eşime maaş artı yüzde elli istiyorum kabul ettin ettin etmedin işten ayrılır karşına dükkan açar bütün müşterileri çekerim burdan diye tehdit etmiş eşimde tabiki kabul etmedi ve işten ayrıldı ve dediğini yaptı yanıbaşımıza dükkan açtı ve şimdi bizi mahkemeye vermiş tazmıtat ödemedik diye ne yapabiliriz uzlaşmacı aramış cuma günü tazminat ödemek zorundamıyız biz almanyada yaşadığımız için türkiye kanunlarından pek bilgimiz yok bilgilendirirseniz memnun olurum

 2. Merhaba 2017 şubat girişli halen çalışmaktayım ve askere gideceğim.Ekim 20sinde bırakmayı düşünüyorum bu geçen yaklaşık 9 ay için silüsümü işyerine verip tazminat alma hakkım var mıdır kıdem ihbar veya herhangi bir hakkım ?Teşekkürler..

 3. Meraba ben 4 yıl çalıştığım is yerinde verilen gorevi yerine görevi getirmedigim gerekçesiyle 2 ay önce hakkımda tutanak tutulup disiplin kuruluna gönderildi ve bildirimsiz tazminatsiz iş akdim feshedildi. Daha öncede hakkımda 2 tutanak tutulup disiplin kuruluna sevk edildim. Savunmami yapip suclamalari kabul etmeme rağmem birinde uyarı cezası aldım diğerinde bir günlük yevmiye kesintisi oldu. Bu tutulan tutanaklarda kendi adamlarını şahit gösterdiler. Benim sahidim yok ne yapmaliyim..

 4. Merhabalar öncelikle yazılanlara verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Ben 5 yıldır çalıştığım 300 dairelik bir sitede (inşaatında sıhhi tesisat, kalorifer, kazan dairesi montaj ustası olarak başlamıştım). Yeni taşınmış ve kendisini şahsen tanımıyorum ama sadece 2 defa konuştuk ve dairesinin sıcak su sorunu hakkında teknik bilgi verdim. Sorunu

  20.10.2017 de bildiriyor ve ben teknik eleman olarak dairesine gidip, “kazan dairesinde 7 gündür çalışma yapıldığı, şuanda tüm sitede suların ılık aktığı, çalışmaların devam ettiği” şeklinde izah edildiği.(daha ilk tanışmamız olduğu için kelimelerimide özenli kullandım. Kendisi o günde ses tonu yüksek, içinde tehdit eder havasında cümleler kullandı). Personel vardiya teslim notlarımızda da bu daireye gidip sorunu anlattığım belgesi var.
  26.10.2017 de aynı şikayetle güvenliğe gidip teknik buraya gelsin diyor.(bu esnada Kazan dairesindeki çalışma son ayarları yapılıyor). Diğer elektrik teknisyeni arkadaş gidiyor ve orda da ona bağırıyor, güvenlik arkadaşın yanında. Teknik arkadaş daha fazla siteye rahatsızlık vermemesi,sorunun büyümesi ve kendisinin çalışmayı görürse biraz daha anlar ve yatışır düşüncesiyle”mekanikçi arkadaş kazan dairesinde son ayarları yapıyor, buyrun gidelim isterseniz”diyor ve daire sakini ve teknik arkadaş yanıma geliyor. Daha beni görür görmez yine bağırarak, tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullandı. Bende çalışmalar son ayarları yapılıyor, kendisine giden sıcak suyun 300 daireye gönderdiğimiz dereceyle aynı olduğu ve yönetimle görüşmesi benimle birebir münakaşa etmemesini, yönetiminde ona bilgi vereceğini söyledim. Kendisi
  “ben anlamam, senin paranı ben veriyorum, ben yönetimi değil seni tanırım, benim suyu ısıtacaksın”diye bağırdı ve ben yönetimle görüşmesini yineledim.( Diğer teknik arkadaş bizzat şahit oldu ve otoparktan odasına gitmekte olan boyacı arkadaş konuşmaları duydu).
  Bir Saat sonra yönetimi telefonla arayarak teknik bana “hakaret etti” diye iftirada bulunmuş.(site müdürü değişmesi de ayrı şansızlıgım,daha kimseyi birebir tanımadı)
  27.10.2017 de savunmam istendi ve bende böyle bir şey yapmadığımı, şahitlerim olduğunu, diğer dairelerin hepsinin beni tanıdığını kimseye saygısızlık yapmadığımı detaylı şekilde yazdım.
  Savunmada tarih 26.10.2017 de daire sakini sorun bildirdiğini yazıyordu. Sorun 20.10.2017 olduğunu. Ve bu kadar zamandır kazan dairesi çalışmasından dolayı olduğunuda belirttim.
  14.11.2017de bana 4857 maddesi gereğince uyarı cezası verildi. Fakat imzaladığım kağıtta tarih
  01.11.2017 yazıyordu. Acaba neden imzaladığım tarih (14.11.2017) yazılmamış ve bundan sonraki süreçte ne olur, ne yapmam gerekiyor hocam şimdiden teşekkür ediyorum ve cevabınızı bekliyorum

 5. Merhabalar. Ben özel bir kurumda 12. Nisan 2016 tarihinden itibaren işçi olarak çalışıyorum. İstifa ederek işten ayrılmam gerekiyor fakat araştırmalarıma göre ihbar süresi 6 hafta olduğu için ihbar süresince devam etmek zorundayim. Fakat sağlık personeli olmama rağmen sağlık alanından ziyade başka işleri (mesela şoförlük) yaptığım için çıkmak istiyorum. Aynı zamanda vardiyalı (8 saat) çalışmam gerekirken bazı zamanlarda 10 saati buluyor. Bu durumlari bahane ederek istifa edersem ihbar süresine uymak zorunda kalır miyim ? Yada ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır mıyım?

 6. Askerlik görevi nedeniyle işten ayrıldığım takdirde, iş değişikliği vb. süreçte ki gibi ihbar süresine tabi oluyor muyum ? Yoksa dilekçeyi verdiğim tarihten itibaren ayrılma hakkına sahip miyim ?

 7. Harun gözümoğlu

  İhbar tazminatı almam için en az kaç gün çalışmam gerekli

 8. Özel Bi şirkette 11 aylık çalışanım iş veren fazla mesaiye kalmamı istiyor bende maaşımın düşük olması ve zam yapılmaması sebebi ile usta konumunda mesai yapmayağımı söyledim aldığım maaş çırak maaşı oldugu için fakat hiç yapmam demedim.
  Bana gerekçeni mail at dedi bende mesailrrde kesinti olduğunu ve mesai üçretlerinin bodroya yansıtılmadıgını ek üçretleri ve maaşın Bi bölümünü elden verdiğini gerekçe gösterdim beni ertesi gün ihbar tazminatı bile vermeden işten çıkardı böyle bir hakkı varmı

 9. Haftalık 45 saat olan çalışma süresi bizde 56 saat bu yüzden işi bırakmak istiyorum tazminat hakkım var mı

 10. İşe başlarken herhangi bir sözleşme imzalamadım, 4 ayım doldu ve istifa etmek istiyorum. Yine de ihbar süresine uymam mı gerekiyor ?

 11. İyi günler evde cam bardak yıkarken parmamı kestim.
  Malum aldığım rapor 8 kiz haftayı gecti iş veren.
  İhbar tazminatını vermekle hükümlü deyilmi.
  Bunun bana bilgisini verirseniz sevinirim.
  9 yıldır aynı yerde calışmaktayım.

 12. Merhaba bir tekstilde 10 yıldır çalışmakdayım ayrılmak istiyorum kendim ayrılsam kıdem tazminatımı alma hakkım varmı sigorta giriş 2003.teşekkür ederim

 13. kahraman ışık

  benim içerde yıllık iznim var ihbarı bıraktım 7 gün erken çıkıcam sorun olurmu

 14. Merhabalar ben calistigim yerde maasimi düzenli. Alamadigim icin hakli fes ettim suan bana odeme yapcaklar ama sormak istedigim ihbar tazminati alabiliyormuyum acaba

 15. Merhabalar, 2015-2018 tarihleri arası 3 yıl çalıştıktan sonra aynı işyerinin farklı bir şubesine farklı pozisyonda çalışmaya başladım. Şuan halen çalışmaktayım. İlk 3 yıllık dönemde kıdem tazminatı alabilir miydim veya alabilir miyim? Şuan çıkmak istesem ihbar sürem ne kadar olur? (Ssk hizmet dökümünde aynı isimde işyeri ama farklı işyeri numarası ve farklı pozisyon olduğu görülmektedir. İlk 3 yıldan sonra işten çıkış ve sonra yeni yere girişim görünmektedir. Kolay gelsin.

  • Bir işyerinde 20 gün çalıştım 3 önceden bildirdim işyeri benden ihbar tazminatı istiyorum ödermiyim

 16. Benim maaşım aşırı derecede geç yatıyor ve ihtarname yolladım anlaşma durumunda ihbat tazminatı hakkım varmı

 17. 19.03.2018 tarihinden itibaren bir fabrika da mühendis olarak çalışıyorum. Sigorta primim yani e devlet üzerinden gördüğüm prim 3073.50 tl. Işten çıkartılma durumunda ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar alabilirim.

 18. Yaklaşık 5 yıldır aynı yerde çalışıyorum 1.5 yaşında bir çocuğum var şirkette kreş olmadığı için tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum.yargıtayın onayladığı bir konu olduğunu öğrendim hem ihbar hem de kıdem tazminatımı alabilirmiyim ve işsizlik maaşı alma hakkım olur mu ?

 19. Merhaba. Ben bir mağazaya part time olarak giriş yaptım fakat ağır bir işti ve o yüzden 1 gün çalışıp ertesi gün ayrılmak istediğimi söyledim. Bana herhangi bir yaptırımları olabilir mi?

 20. Merhaba , ihbar süresi zamaninda bildirilirse örneğin 1.yildan 3 yila kadar olan çalışma süresinden 6 hafta 42 gun önceden ihbar yapılsa dahi ihbar tazminatı odeme yükümlülüğü bulunuyor mu? (İşçiye veya iş verene) bildirim sürelerine uyulduğu zaman yalnızca kıdem mi ödeniyor?

  Destek için teşekkürler..

 21. Merhaba
  2 yıl 4 aydır çalıştığım iş yerinde servis yok ve yol ücreti ödenmediği için ihbar ödemeden ayrilmak istiyorum
  İhbar süresini beklemem gerekirmi yoksa servis olmamasını gerekçe göstererek ayrılabilir miyim?

 22. Ben vardiya amirine hakaret etim ihbar tazminatı alabilir ıyim sizce

 23. Merhabalar kolay gelsin ben 24subatta ise girdim ve 3nisanda isten cikarildim bize ise ayrilacagimizi isten sonra ciksta soyediler ve ben bu sure icin ihbar tazminati alamiyorum ben cok devamsizlik yapmisim falan bana o yuzden sana vermyorum dedi bende benim cocugum var ve zevkime gelmemezlik yapmadim dedim izin kagitlarimda var dedim boyle bi hakki varmi sormak istuyorum yardimci olursaniz sevinirim o parayi onlara birakmak istemiyorum cocugum var ve is yok yardimci olursaniz sevinirim iyi gunler

 24. Merhaba,
  Covit-19 bahanesiye “Mücvir Sebep” denilerek, ben dahil 6 inşaat işçi işten çıkarıldık. Çalıştığımız iş; İzmir B.B.’nin ihale ile taşerona verdiği bir inşaat işiydii. Bizler işe başlayalı 2 hafta olmuştu. Ama bize önce; “sizi ücretsiz izine gönderiyoruz” diyerek yolladılar, 3 gün sonra ise işten çıkarıldığımızı öğrendik. (2 haftalık maaşlarımızı ise, 20 gün sonra, yani dün ödediler, fakat İhbar Tazminatı ödenmedi. Bu durumda İhbar Tazminatı alma hakkımız var mı acaba?…
  Ayrıca benim son 2 yıl içinde 200 gün kadar prim ödendiği için İşsizlik Sigortası ve Kısa Dönem Çalışma Ödeneğinden faydalanamıyorum, bu durum diğer 5 işçi için de geçerli. Yani 20 gün önce işten çıkarıldığımız için, bizim 3ay ücretsiz izine gönderilme karşılığında cüzi bir ücret alma hakkımızda yok. Bu salgın sürecinin ne kadar süreceği de belli olmadığı için, şu an maddi yönden sıkıntı içerisindeyiz, ne yapacağımızı bilemiyoruz.
  Yardımcı olursanız seviniriz.
  Teşekkür eder iyi günler dilerim.

 25. Merhaba kolay gelsin bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine işe girmek üzere öğretmen olarak 1 yıllık belirli süreli iş sözleşmesi yaptık. malum korona sebebiyle işe başladığım gün okullar tatil edildi ve sözleşme gereği işe başlamam gereken günden bu yana çalışmadım ve ücretsiz izin sürecine girdim. İş sözleşmemin başladığı günden bu yana 1 gün bile sigortam yatmadı. Başka iş buldum ve istifa etmek istiyorum. Bu durumda ihbar süresi vermem gerekir mi ? Bu süreyi vermek istemesem ihbar tazminatı yatırmam gerekir mi

 26. meraba. çalıştığım bi tekstil firmasında patron beni sözlü olarak hakaret edecek şekilde defolup çıksın ddi ve ben işten ayrılınca ihbar etmişler beni. bu durumda ne yapmam gerekiyor

 27. Merhaba ben 16 ay bir iş yerinde çalıştım ben evli iki cocuk babasıyım eşim çalışmıyor çalıştığim işyeri askeri geçim indirimini bekar biri olarak gösteriyor bende buna kızarak işi birakmak zorunda kaldim bu durumda ihbar tazminattı alabilir miyim size zahmet yardımcı olur musunuz.

 28. Sayın Yetkili merhaba
  Çalıştığım isyerinde kıdemli Teknik Ressam olarak çalışmaktayım.
  Beni yeni alunan ve varolan is arkadaşlari egitmem için zorluyorlar.
  Yanima oturup izlemek ve nasıl yapıldığını anlatmam isteniyor.
  Ben emek verip öğrenmisim ve kursa gidip parayla öğrendim. . Fakat emek vermeden hazir bilgiyi sunmam isteniyor.
  Bunu yapmazsam beni tutanak vs gibi sonuclar bekler mi. Öncesinde amirime sesimi yukseltmistim. 1 tutanak tuttular. Yayinlamadan cevap verebilirmisiniz.
  Saygılarımla

 29. Hidayet çiçek

  Vergi indiriminden emekli oluyorum.Çalıştığım işyerinden ihbar ve kıdem tazminatlarımı alabilirmiyim ayrıca iş akdimide sonlandırmak istiyorum bundan dolayı işyerine 15 gün önceden bildirme mecburuyetim varmıdır vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkür ederim

 30. Merhaba özel sektörde calisiyorum senelik olarak sözleşme imzalıyoruz. 10 yılımı doldurdum 11. Senenin icerisindeyim. Baska bir ise baslamak icin ihtar verdigim zaman tazminatımı alabilir miyim.

 31. Dört aydır çalıştığım işyerinden 15 gün sonra istifa edeceğim ihbar hakkım var mi

 32. Merhaba işveren tarafında şirketten işten çıkış verilip tekrar home ofis olarak işe alınma oldugunda ihbar verme zorunluluğu varmı cunki mecburi işten çıkış gibi verilmekte

 33. İyi akşamlar. İşveren ilerleyen zamanlarda tazminat yükünün artmaması için çalışanlarını yıl sonunda işe giriş çıkış yapmayı planlıyor iş günü kaybı olmayacak mesela 1. De çıkaracak 2 sinde geri işe girişi olacak. Sorum şu 3 yıllık çalışan birisi ihbar tazminatı hakkını kaybeder mi.

 34. PEKİ ÇOK GÜZEL AÇIKLAMIŞSIN ORTADA İŞ ŞÖZLEŞMESİ YOK VE İŞVEREN 20 GÜN SONRA İŞİNE SON VERİYOR İHBARI HAK EDERMİSİN ETMEZMİSİN

 35. Merhaba ben 9 ay sözleşmeli bir yerde çalıştım ama sözleşme de bitiş tarihi yoktu iş ne zaman biter belli değildi sezon şimdi bitti ve ihbar vermediklerini acıkladılar sözleşmede meğerse ihbardan men gibi kağıdada imza atmışız yani ihbar yalan mı oldu hocam

 36. Merhaba ben markette sektöründe çalışmaktayım 3 senedir çalışıyorum işi bırakmak istiyorum fakat tazminatı nasıl alabilirim iş yükümüz arttı cepte şok çıktı mağazada 4 kişiyiz kurye ile 5 kişi oluyoruz günde 35-40 adet cepte şok geliyor kurye zaten yetisemiyor biz topluyoruz bu arada aracın şarjzi bitiyor bu sefer müşteri arıyoruz bu seferde müşterilerden laf yiyoruz ürünleri gelemiyecek diye eğer bi arkadaş izinli ise mağaza tek açılıyor saat 12 ye kadar mağazadaki arkadaş tek oluyor sabah bölge sorumlusu cepte şoklar götürmedigi için bütün siparişler cepte şok kuryesine kalıyor bu sefer diğer siparişler geç gidiyor ve yine şikayet ediliyoruz artık çok yorulduk

 37. Merhaba ,İş Kanunu’nun 25/II-G Bendine Göre Işten Çıkarıldım.Sonra Yıllık Izin Ücreti Alacaklarımı Istememe Karşılık Ihbar Tazminatı Isteniyor.İşyerini Terk Edip Gittin Diyorlar Ama Kendileri Devamsızlıktan Çıkardı.Hiçbir Ihtar Çekilmeden Nedeni Sorulmadn Devamszlktn Çıkşm Verlmş Ve Israrla Yıllık Izin Ücreti Alacağıma Karşlk Ihbar Tazminatı Talep Ediyorlar.Böyle Bir Hakları Var Mıdır?

 38. merhabalar ben 1984 doğumluyum 2013 yılında bir işe girdim yönetim kararı ile sözleşmeli olarak ve 2020 yılında başka bir yere 4d li işçi olarak işe başladım 2020 yılında bizden işten çıkış belgesi istendi bunun üzerine iş yerimden iş çıkış belgesi istedim bana hiç bir hakıım olmadığına dair bi yazı imzalattılar imzalamak istemedim belgeyi veremiceklerini sölediler bende mecburen imzalamak zorunda kaldım buna istinaden bende bir dilekçe yazdım bu dilekçede bir üniversitede 4D li işçi olarak işe başlıcagımdan işten ayrılmak istediğimi yazdım ve bana tazminat ödemediler sizce alabilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir