İşveren Vekili

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimselere verilen addır.

https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf)

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşveren Kavramı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren Kavramı

Bilindiği üzere İşveren Kavramı boyutları ile irdelenecek olursa, halk arasında “işçi çalıştıran, patron, şirket sahibi” …