Analık Sigortası

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan karısı ile Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analıkları halinde belirli yardımları sağlayan bir sigorta koludur.

Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması, Sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan eşinin Analık Sigortası yardımlarından yararlanması için, sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.  Ayrıca sigortalı erkeğin, doğum yapan kadınla doğumdan önce Medeni Kanuna göre evlenmiş bulunması gerekir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Yapan Çalışanların İzin Hakları

Doğum Yapan Çalışanların İzin Hakları Genişletilecek

2014 ve 2015 yılları çalışma hayatına, Torba Yasaların da etkisi ile, birçok değişiklik getirmiştir. Özellikle …