İkramiyeler

Çalışanlara yapılan ikramiye ödemeleri, uygulama şekillerine bakılmaksızın (özel günlere veya çalışma süresine dayalı olsun) ücret olarak nitelendirilmektedir, ücret için geçerli olan hükümler bu ödemeler için de uygulanmaktadır.

Yasal açıdan, çalışanlara ikramiye ödenmesi zorunluluğu düzenlenmiş durumda değildir. İş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde çalışanlara ikramiye ödenmesini gerektiren hükümler bulunması, bu sözleşmelerin muhatabı durumundaki işverenlere bu konuda yasal yükümlülük getirecektir. İş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleriyle hüküm altına alınmış olan ikramiyeler, işverenler tarafından tek taraflı olarak uygulamadan kaldırılamayacaktır. Öte yandan, herhangi bir işyerinde özel bir duruma dayalı olarak ve bir defaya mahsus olmak üzere çalışanlara ikramiye ödenmesi, bu ikramiyenin sürekli bir ödeme olmasını gerektirmeyecektir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!