İşsizlik sigortası

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak adlandırılır.

https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf

https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf)

Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamı Dışındadır

İş Güvencesi Tazminatı SGK Uygulamaları

SGK İdari Para Cezalarında Yeni Düzenlemeler

İşsizlik Sigortası’nda Yüksek Maaş Sorunsalı

Hakkında iskanunu