Etiket Arşivleri: fazla mesai

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-36097

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Mesai Hafta Tatili Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık Ücret Gibi Olduğu – İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Sözleşmenin Feshi İle Muaccel Hale Geleceği ) • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık …

Devamı »

İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Fesih

İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Fesih Giriş: İşçi fazla mesai ve genel tatil günlerine ait ücretlerinin ödenmemesi halinde iş akdini haklı nedene dayalı olarak feshedebilir. Özet: Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir: a) İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-25606

• FAZLA MESAİ ( 4857 Sayılı Kanun Döneminde Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Her Halükarda Fazla Çalışma Olarak Kabul Edileceği – 45 Saati Aşan Çalışma Mevcut İse Fazla Mesai Olarak Değerlendirileceği ) • RADYOLİNK İSTASYONLARINDA GEÇEN SÜRE ( 10 Günlük Çalışma 20 Günlük Dinlenme Esasına Göre İlk Hafta Örtülü Denkleştirmenin …

Devamı »

Fazla Mesainin Belirlenmesi-2

Fazla Mesainin Belirlenmesi-2 Giriş: 4 Yıl boyunca hiç ara vermeden hafta da 15 saat fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin iddiası yaşamın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle %25 ten fazla oranda indirim yapılmalıdır. Özet: 4 yıllık bir süre içinde bir kimsenin ara vermeden, haftada 15 saat fazla mesai yaptığı iddiası …

Devamı »

Fazla Mesai Sürelerinin Belirlenmesi

Giriş: Fazla Mesai sürelerinin belirlenmesinde işçinin çalıştığı süreler hesaplanırken işin ara verildiği dönemlerde genel tatil günlerinde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Devamı »

Toplu İşten Fesih Esas No:2003/23204

Özü : Toplu fesih en son çare olarak düşünülmelidir. davalı işyerinde istihdam fazlası olmadığına ve yeni işçi alımı söz konusu olduğuna göre, öncelikle üretimi ve verimliliği artırıcı önlemler alınmalı, teknolojik gelişmeler takip edilmeli, işyerinde fazla mesai uygulamaları kaldırılmalı, personel yetersizliği gerekçesi ile izin verilmemesi uygulamasına son verilmelidir.

Devamı »