Etiket Arşivleri: konut edindirme yardımı

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

23 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26945 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5787 Kabul Tarihi: 16/7/2008 MADDE 1 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Dış borcun tahsisi”, “Genel giderler”, “Hazine yatırım garantisi”, …

Devamı »

Konut Edindirme Yardımı’na Dair Karar

27 Aralık 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26739 Karar Sayısı : 2007/12966 BAKANLAR KURULU KARARI Konut edindirme yardımı hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine teslimine ilişkin sürenin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 29/11/2007 tarihli ve 52889 …

Devamı »

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

T.C. Resmî Gazete 14 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26613 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’tan: KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine …

Devamı »