Yıllık Ücretli İzin Alacağının Tahsili

Yıllık Ücretli İzin Alacağının TahsiliGiriş:

İşçinin tüm çalışılan zaman üzerinden kullanmadığı yıllık ücretli izin alacaklarının hesaplanarak diğer tazminat ve işçi hakkedişleri ile beraber işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Özet:

Yıllık ücretli izin alacağı davalarında zamanaşımı, akdin feshi tarihinden başlar. Fesihten itibaren beş yıl içinde dava açılmış olduğundan zamanaşımı itirazının reddi ve davacının tüm çalışma süresi üzerinden yıllık ücretli izin alacağının hesaplanması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?