Rapor Parası Alımında Çalışmadı Bildirimi Neden Önemli
Rapor Parası Alımında Çalışmadı Bildirimi Neden Önemli

Rapor Parasında “Çalışmadı” Bildirimi Neden Önemli?

SGK Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 23 Eylül 2019 tarih 96597630-010.06.01-E.13876919 sayı ile yayınlanan “2019/20 sayılı ve “2016/21 sayılı Genelgede Değişiklik” yapan Genelge’de özellikle kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin mevzuat hükümlerinde önemli değişiklikler oldu.

Değişiklik Genelgesi 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Genelgesinin bazı amir hükümlerine yeni uygulamalar ve açıklamalar getirildi. Bilindiği üzere 2016/21 sayılı Genelge, kısa vadeli sigorta kolları gereği sigortalılara ya da hak sahiplerine, bir takım ödemeler ve bu ödeme şartlarını belirliyor.

“Kısa vadeli sigorta kolları” birçok kişinin aklına yeni bir sigorta türü mü geliyor sorusunu getiriyor. Aslında hepimizin bildiği, istirahat raporları için geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, analık iş göremezlik ödeneği, iş kazası ve meslek hastalığı vb. ödemelerin yapıldığı sigorta kolu, kısa vadeli sigorta kollarını oluşturuyor. Bu sigorta kolu tarafından yapılan ödemeler, SGK’ya bildirilen prime esas kazanç matrahı üzerinden hesaplanarak sigortalılara ödeniyor.

İstirahat/Rapor Parası Ödemelerinde “Çalışmadı Bildirim Girişi”

Sigortalılara, hastalık ve sair sebepler ile geçici iş göremezliğe uğramaları halinde belirli şartlar altında, çalışmadıkları sürelere ilişkin ekonomik kaybın önüne geçmek amacı ile “geçici iş göremezlik ödeneği” ya da halk arasında bilindiği adı ile “rapor parası” ödeniyor.

SGK, yayınlamış olduğu bu Değişiklik Genelgesi’nde işverenlerin ve/veya işveren vekillerinin özellikle dikkat etmesi gereken bir hususun altını çiziyor. E-bildirge ekranlarını kullanan işveren ya da işveren vekilleri “çalışmadı bildirim girişi” kutucuğunu hatırlayacaklardır. SGK, işte bu kutucuğun işaretlenip işaretlenmediği durumlara göre, istirahat raporu alan ve aşağıda Genelge’den vereceğimiz örnekler gibi benzer durumlarda olan sigortalılar için “geçici iş göremezlik ödeneği” ödüyor. Eğer bu kutucuk işaretlenmezse, SGK iş göremezlik ödeneğini ödemiyor.

“Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29 Eylül 2016 tarihli, 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler:

Söz konusu Genelge’nin;

“6.7.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” başlıklı bölümünün 3. paragrafında yer alan “halinde” ifadesinden sonra gelmek üzere “sigortalı adına 30 gün veya istirahat süresi ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim ödeme gün sayısı bildirilmesi durumu hariç olmak üzere” ifadesi eklendi. “Ödenebilecektir” ifadesi “ödenecektir” şeklinde değiştirildi. Bu paragraftan sonra ise aşağıdaki örnekler eklenmiş ve diğer örnekler buna göre yeniden numaralandırılmış olarak karşımıza çıkıyor.

Örnek-1: 03/06/2019 – 12/06/2019 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalı adına Haziran/2019 ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-2: 06/05/2019 – 15/05/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Mayıs/2019 ayı için 25 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda eksik gün süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” olarak bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-3: 08/07/2019 – 17/07/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Temmuz/2019 ayı için 5 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda sigortalı adına bildirilen prim gün sayısı, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle çalışılmadığına dair bildirim yapılmamış olması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.”

2019/20 sayılı Genelge detayları için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

2 yorum

  1. Bu hafta ikinci defa sitenizden aldığım bilgiyle sorunu çözdüm. Çok detaylı ve kıymetli bilgiler vermişsiniz. Elinize sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir