Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmanın tarafı olan iki ülke, 2014 yılında anlaşma metnini imzalamıştı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” olarak 03.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 30027) yayımlanmıştı.  Böylece, Belçika ile Sosyal Güvenlik Anlaşması 6982 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmişti.

Belçika Krallığı Hükümeti ile gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşması, Bakanlar Kurulunca 03.07.2017 tarihinde 10679 sayılı kararla onaylanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı ise 28.09.2017 tarihli 30194 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Brüksel’deki Anlaşma Yürürlükten Kalkıyor

  1. maddesinde “Tarafların gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi izleyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.” bildiriminin yer aldığı Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın yürürlüğe giriş tarihi, ayrıca duyurulacaktır.

Söz konusu anlaşma yürürlüğe girdiğinde, 4 Temmuz 1966’da Brüksel’de imzalanan ve halihazırda yürürlükte olan Genel Sosyal Güvenlik Anlaşması ve bu anlaşmanın getirdiği diğer yükümlülükler yürürlükten kalkacaktır.

Yeni Anlaşmanın İçerdiği Önemli Bazı Hükümler

Anlaşmanın Uygulanacağı Mevzuatlar:
  • Türkiye

Hizmet akdi ile çalışanlar için uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası.

Bağımsız çalışanlar için uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası.

Kamu çalışanları için uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası.

  • Belçika

Ücretli çalışanlar, gemi adamları ve bağımsız çalışanlar için ayni ve nakdi hastalık ve analık yardımları.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları bakımından ayni ve nakdi yardımlar.

Ücretliler ve bağımsız çalışanların emeklilik ve ölüm aylıkları.

Ücretli çalışanlar, gemi adamları ve bağımsız çalışanlar için malullük yardımları.

Ücretliler ve bağımsız çalışanların aile yardımları.

Ücretli çalışanların sosyal güvenliği.

Bağımsız çalışanların sosyal statüsü.

Yardımların İhracı

Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazanılan hastalık, analık, malullük, iş kazaları ve meslek hastalıkları, emeklilik, yaşlılık, ölüm sigortalarına ilişkin yapılan nakdi yardımlar diğer anlaşma ülkesinde ikamet ediyor olması sebebiyle durdurulamaz. Bu yardımlar bu sebeple iptal edilemez, azaltılamaz ya da değiştirilemez.

Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazanılan emeklilik, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı yardımları, diğer devletin üçüncü bir devlette ikamet eden vatandaşlarına aynı şartlarda ödenir.

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

Hastalık, sağlık ve analık durumlarında, ayni ve nakdi yardımlara hak kazanma süresi hesabında, her bir anlaşma devletinin  mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri aynı zamana rastlamamak koşuluyla birleştirilir. Emeklilik, malullük ve ölüm yardımlarına ilişkin anlaşma devletlerinden birinin mevzuatına göre tamamlanmış sigortalılık süresiyle eşdeğer süreler aynı zamana rastlamamak koşuluyla birleştirilir.

Anlaşmanın onayına dair kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye ve Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye ve Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

Yürürlükte olan ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinden biri Türkiye ve Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması ‘dır. Türkiye ile Güney Kore …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir