Taleple Bağlılık İlkesi

Taleple Bağlılık İlkesi

Taleple Bağlılık İlkesiGiriş:

İşe iade davasında işçinin yasal belirtilen miktardan daha az tazminat talep etmesi durumunda taleple bağlılık ilkesi dorultusunda hareket edilir.

Özet:

Sendikal nedenle fesihlerde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilmesi gerekir ise de, davacının talebinin göz önünde tutulması gerekmiştir. Ayrıca, Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre tazminatın süre olarak belirlenmesi yeterli olup, rakamsal olarak tutarının gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira işe başlatmama tazminatı ve dört aya kadar boşta geçen süre için öngörülen ücret alacağı feshin geçersizliği sonucuna bağlanmış tesbit niteliğinde hükümlerdir. Böyle olunca mahkemenin yazılı şekilde miktara hükmetmesi hatalıdır. 4857 sayılı kanunun 21. maddesinin 3. fıkrası gereğince ücretin kesin bir süre belirtilmeden ve tutar gösterilmeden hüküm altına alınması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?