Tüm part-time çalışanların primlerini 30 güne tamamlaması gerekli midir?

Aşağıda belirtilen koşullara uygun part-time çalışanların ay içindeki eksik günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır:

  • Eksik gün nedeni “puantaj” olanlar,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar,
  • Kanunun 5. maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar,
  • Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar
  • Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar,

4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sandıklar Kuruma devredilinceye kadar 30 güne tamamlama yükümlülüğü aranmaz.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’dan Alınan Kıdem Tazminatı Yazıları

SGK’dan Alınan Kıdem Tazminatı Yazıları

15 yıl sigortalılık 3600 prim gününü dolduran herkes SGK'dan kıdem tazminatı yazısı alabilir mi? Kimler bu haktan yararlanabilir?