Tüm part-time çalışanların primlerini 30 güne tamamlaması gerekli midir?

Aşağıda belirtilen koşullara uygun part-time çalışanların ay içindeki eksik günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır:

  • Eksik gün nedeni “puantaj” olanlar,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar,
  • Kanunun 5. maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar,
  • Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar
  • Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar,

4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sandıklar Kuruma devredilinceye kadar 30 güne tamamlama yükümlülüğü aranmaz.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …