Dostane Bir Çözüm yolu: Arabuluculuk!
Dostane Bir Çözüm yolu: Arabuluculuk!

Dostane Bir Çözüm yolu: Arabuluculuk!

” Arabuluculuk, tarafların bir uyuşmazlığa tarafsız, bağımsız, uzman bir üçüncü kişinin yardımını alarak çözüm aradığı bir süreçtir. Arabulucu, karar verme yetkisine sahip değildir, bir sonucu dayatmaz ancak bunun yerine sistematik teknikler kullanarak uyuşmazlık taraflarına kendi anlaşmalarına varmaları için yardım eder.

Uyuşmazlığın, taraf olmayan bir üçüncü kişi yardımıyla çözülmesi yeni bir kavram olmayıp birçok kültür ve coğrafyada binlerce yıldır uygulanmaktadır. Bugünkü anlamda alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk ise başta kırk yılı aşkın süredir uygulandığı ABD olmak üzere, Hindistan’dan Singapur’a, İsrail’den Yeni Zelanda’ya birçok hukuk sisteminde tarafların serbestçe tasarruf edebildiği her türlü uyuşmazlığın yargıya taşınmadan çözümünde etkili olarak kullanılmaktadır. Arabuluculuğun modern anlamda gelişimi özellikle işçi-işveren uyuşmazlıklarında etkili sonuçlar vermesiyle diğer alanlarda da yaygınlaşmıştır.

Arabuluculuğun başlıca prensipleri şöyle sıralanabilir:

Esneklik: Süreç yargılamadaki gibi sıkı usul şartlarına tabi olmayıp, taraflar toplantı usulünü diledikleri gibi belirleyebilir. Aynı şekilde taraflar sürece diledikleri kadar devam etmek ve herhangi bir anda sonlandırmakta serbesttir.

Gizlilik: Arabuluculuğun en önemli prensiplerinden olan gizlilik tarafların arabuluculuk müzakerelerini serbestçe yürütebilmelerinin güvencesidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk görüşmelerine katılan herkes, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Arabulucunun gizlilik yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde; hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilebileceği gibi, sicilden silinmesine dahi karar verilebilir.

İradilik ve Eşitlik: Taraflar arabuluculuk sürecinin başından sonuna eşit haklara sahiptirler. Arabulucu tüm taraflara eşit mesafede kalmakla yükümlü olup, süreç boyunca tarafların istek ve iradelerini ön planda tutar. ”

Datassist Bordro Servisi’nin 24 Kasım’da Bursa’da düzenlediği “İşvereni Yakan Sorular 10: 2018’e hazır mıyız?” etkinliğinde arabuluculuk sistemini anlatan Avukat Tuba Bilecik’in yazısının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Tuba Bilecik

Arabulucu – Avukat
İhtilaf Çözüm Uzmanı
tubabilecik@tubabilecik.com

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir