İşten Çıkışlarda İstirahat Ödemeleri
İşten Çıkışlarda İstirahat Ödemeleri

İşten Çıkışlarda İstirahat Ödemeleri

Pandemi ile birlikte, devlet kanadından yapılan en önemli hamlelerden birisi, fesih yasağıydı. Ancak fesih yasağının da istisnaları bulunuyordu. Söz konusu istisnalara göz atmak için Fesih Yasağı Hangi Çıkışları Kapsıyor başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

Fesih yasağı kapsamı dışında tutulan durumlardan herhangi bir nedenle işten ayrılan personelin, fesihten önceki sigortalılık süresinde başlayan istirahat ödemelerinin –geçici iş göremezlik ödeneklerinin (analık, hastalık vb.) ne kadar süre ile devam edeceği merak konusu oldu. Kısaca geçici iş göremezlik ödeneğinden bahsederek asıl konumuzu değerlendirebiliriz.

Geçici İş Göremezlik Durumu ve Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Daha çok rapor parası, istirahat ödemesi, rapor ödemesi olarak bilinen “geçici iş göremezlik ödeneği” 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda, kendine 3 farklı durumda yer buluyor.

  1. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmakta olan kişi iş yerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.
  2. Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 gün SSK primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.
  3. Kadın sigortalılar, doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneği hakkında daha detaylı bilgiye: Rapor Parası-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir? başlıklı içeriğimizden erişebilirsiniz.

İşten Ayrıldım, İstirahat Ödemesini Ne Kadar Süre Alabilirim?

Fesih yasağının devam ettiği bugünlerde gerek zorunlu nedenlerle, gerekse kanunda belirtilen diğer hallerde işten çıkarma durumlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Gerek analık geçici iş göremezlik ödeneği, gerekse hastalık geçici iş göremezlik hallerinde, sigortalının işten ayrılması durumunda bakiye iş göremezlik süresi (rapor süresi) işten ayrılışı takip eden 9 gün boyunca ödeniyor.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete‘de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmış ve değişiklik yönetmeliği sonrasında daha önceleri geçen hüküm; “Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.”…iken -Değişiklik Yönetmeliği ile; “Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.“.

Değişiklik sonrası, analık ve hastalık geçici iş göremezlik durumlarının iş akdinin feshedilmesinden sonraki 9 gün boyunca iş göremezlik ödeneklerinin ödeneceğini rapor süresinde / istirahat süresinde kalan iş göremezlik sürelerinin ödeneğe dönüşmeyeceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir:

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde oluşan zorlayıcı nedenin çalışma düzenini değiştirmesiyle, işçi ve işverenin durumdan olumsuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir