Pandemi Döneminde Torba Yasa Ayrıntıları Belli Oldu
Pandemi Döneminde Torba Yasa Ayrıntıları Belli Oldu

Pandemi Döneminde Torba Yasa Ayrıntıları Belli Oldu

Pandemi etkisi ile daralan çalışma hayatına, can suyu olacak yasal değişikliklerin olacağı “torba yasa” taslağı belli oldu.

 • Özellikle ilave istihdam teşviki olan 6111 ve 7103 teşvik sürelerinin uzatıldığı,
 • Pandemi döneminde işsiz kalan sigortalıların işe alınması durumunda sağlanacak teşvik ve desteklerin bulunduğu,
 • Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneği ile ilgili 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre uzatımı yetkisinin verildiği,
 • Normalleşme teşviki ile ilgili Cumhurbaşkanı’na 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre uzatımı yetkisinin verildiği,
 • 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında iş veya hizmet sözleşmesi sona erenlerin en son çalıştıkları iş yerinde yeniden istihdam edilmeleri amacıyla SGK’ya ödenecek primlerden mahsup edilmeleri suretiyle günlük 44,15 TL destek sağlanacağı,
 • 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında en az bildirimi yapılan ay/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınacak sigortalılar için ise yine SGK primlerinden mahsup edilmek suretiyle fiilen çalışan sigortalılara günlük 44,15 TL, bu ilave işe alınan sigortalıların işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteğinin verileceği,
 • Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi yeni istihdam artışının sağlanması amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının getirileceği,
 • Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen oranını 5 puana kadar indirmeye ve tekrar eski haline getirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verildiği,
 • İhracat sektörüne, ihracat bedellerinin %50’sine kadarını beyanname üzerinden beyan edilen gelirlerden indirme imkanı getirileceği,
 • Basın ve gazetecilik meslek mensuplarının fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki çalışmaların yeniden düzenleneceği,
 • 25 yaşın altında olan gençlerin istihdama alınması adına, esnek çalışma yöntemlerinden kısmi süreli çalışma ile gençlerin istihdamdaki oranlarının artırılması ve işsizliğin azalması amacıyla, 10 günden az çalışanların %2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile %7,5’i işveren %5’i sigortalıya ait olmak üzere %12,5 oranında genel sağlık sigortası priminin işverence ödeneceği bu şekilde istihdam edilen gençlerden %14,5 oranında yürürlükteki asgari ücret üzerinden prim alınacağı,

Ve daha birçok kanun maddelerinde değişiklik öngörülen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis’e sunuldu.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir