2007 Yılına İlişkin Ücret Parametreleri

Gelir vergisi uygulaması;

– Çalışanlara yemek verilmesi veya yemek ücretinin yemek hizmeti sağlayan mükellefe ödenmesi yolu ile sağlanan yemek yardımlarında uygulanan gelir vergisi muafiyeti,

* 8,80 YTL,

– Çalışanlara yapılan çocuk yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulacak kısımları,

* 11,85 YTL

– Yasal düzenleme ile belirlenen çerçeve kapsamında özürlü statüsünde istihdam edilen çalışanlara sağlanan gelir vergisi indirimleri;

* 1. derece sakatlar için, 570 YTL,
* 2. derece sakatlar için, 280 YTL,
* 3. derece sakatlar için, 140 YTL,

Ücretlilerin elde etmiş oldukları gelirlerin vergilendirilmesi konusunda esas alınacak tutar ve oranlar;

* 0-7.500 YTL için, % 15,
* 7.501-19.000 YTL için, % 20,
* 19.001-43.000 YTL için, % 27,
* 43.000 YTL üstü için, % 35,

16 yaşından büyükler için asgari ücret;

* 585 YTL,

16 yaşından küçükler için asgari ücret;

* 491,40 YTL,

SSK prim kesintilerine esas kazanç tabanı;

* 585 YTL,

SSK prim kesintilerine esas kazanç tavanı;

* 3.802,50 YTL,

SSK prim kesintisi dışında tutulacak yemek yardımı tutarı;

* 1,17 YTL,

SSK prim kesintisi dışında tutulacak çocuk yardımı tutarı;

* 11,70 YTL,

SSK prim kesintisi dışında tutulacak aile yardımı tutarı;

* 58,50 YTL,

– İş sözleşmelerinin feshi sonucunda kıdem tazminatı hakkı oluşması durumunda, her tam çalışma yılı için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı;

* 1.988,48 YTL.

NOT: SSK uygulamalarına ilişkin tutarlar Asgari ücret tutarları, kıdem tazminatı ve gelir vergisinden muaf tutulan çocuk yardımı tutarları, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 2007 Mali Yılı Bütçe Kanunu esas alınarak saptanmıştır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …