Güncel

İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı

İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı

İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin sonlandırılmasında iki taraftan da gelen fesih yolunda ihbar süresine göre önceden bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. Kıdem süresine göre değişkenlik gösteren ihbar süresi içinde işçinin yeni bir iş bulması için 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesinde düzenlenen kurallara göre işveren tarafından yeni iş arama izni verme …

Devamı »