Güncel

Memur Maaşlarındaki Katsayı Düzenlemelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

29 Eylül 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10971 Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/9/2006 tarihli ve 17879 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı …

Devamı »

E-Bildirge Zorunluluk Uygulaması’na İlişkin SSK Genelgesi

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen) Ankara TARİH : 27/09/2006 SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08/VIII-031/ 756263 KONU : E-Bildirge Zorunluluk UygulamasındaYapılan Değişiklik GENELGE 16-382 Ek Bilindiği gibi, 2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın tüm illerde; bir ila …

Devamı »

İdari Para Cezalarına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

1 Eylül 2006 Cuma Resmî Gazete Sayı : 26276 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ndan: Esas Sayısı :2006/58 Karar Sayısı : 2006/50 Karar Günü : 12.4.2006 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 30.3.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk tümcesinin Anayasa’ın …

Devamı »

256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği   09 Ağustos 2005 Tarihli 25901 Sayılı Resmi Gazete’de “256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayımlandı. BES ve şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ve primlerin belgelendirilmesi konularında Bakanlığa iletilen sorulara …

Devamı »

İş Kanunu’nun İki Maddesinde Değişiklik

12 Temmuz 2006 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 26226 BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5538 Kabul Tarihi : 1/7/2006 MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti …

Devamı »