Güncel

Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi

Maaşına Haciz Konan İşçinin İhtar Verilmeden İşine Son Verilmesi Giriş: İşçinin maaşına haciz konulması işçinin ihtar verilmeden işine son verilmesini gerektirmez. İşveren açısından işçinin ücretine sürekli haciz gelmesi geçerli nedenle fesih sayılmayacaktır. İş akdi fesih edilmesi için işçiye ihtar verilmeli daha sonra tekrar etmesi halinde geçerli fesih nedeni sayılabilecektir.  Özet: …

Devamı »

Haklı Nedenle İşverenin Derhal Fesih Hakkı

Haklı Nedenle İşverenin Derhal Fesih Hakkı Giriş: İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işyerinde eskiden beri var olan uygulamanın devamında işçiyi uyarmaması ve konu ile ilgili bilgilendirmeden uygulama yapamayacağı yönünde hüküm altına alınması Özet: Davacının yemekhane işyerinde çalışırken yedi kutu meyve suyu, beş ekmek, bir poşet yoğurdu işyerinden …

Devamı »

Part Time Esas No: 2008-13731

• ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davacının Günlük Çalışma Saatine Göre Aylık Çalışma Günü Hesaplanarak Sigortalı Hizmet Olarak Kuruma Bildirildiği – Tam Gün Esası ve Aylık Karşılığı Olmayan Çalışmanın Part-Time Çalışma Olarak Kabul Edileceği ) • PART-TIME ÇALIŞMA ( Çalışma Süresinin Tespiti Davası – Tam Gün Esası ve Aylık Karşılığı Olmayan …

Devamı »

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç ve kapsam  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Devamı »

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince, işyerlerinde yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden …

Devamı »