Güncel

Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5698 Sayılı Kanun

T.C. Resmî Gazete 23 Ekim 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26679 Kanun No. 5698 Kabul Tarihi: 16/10/2007 KANUN: SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN MADDE 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 …

Devamı »

506 Sayılı Kanun’un Ek 5’inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

T.C. Resmî Gazete TEBLİĞ 18 Ağustos 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26617 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 506 SAYILI KANUNUN EK 5’İNCİ MADDESİNİN IV NUMARALI BENDİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ Bilindiği üzere, 17/07/1964 tarihli, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasına 20/06/1987 tarihli, 3395 sayılı Kanunun 13’üncü …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Kararı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/14044 T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/14044 K. 2005/4568 T. 17.2.2005 İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ (Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği) ZAMANAŞIMI (Yıllık Ücretli …

Devamı »

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin İşverenlerle İlgili Kararı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2003/10077 K. 2003/9350 T. 17.11.2003 ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU (Alt İşverenin İşçilerine Karşı – İşin Tamamen Alt İşverene Devri Halinde Asıl İşverene Davanın Yöneltilemeyeceği) ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENE KARŞI DAVA HAKKI (İşin Anahtar Teslimi ve İhale Yoluyla Alt İşverene Verilmiş Olması Halinde Asıl İşverene Sorumluluk …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin İşe İade İle İlgili Kararı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/18040 T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/18040 K. 2003/18119 T. 27.10.2003 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmesi Zorunluluğu – İşçinin İşe İadesi ve Tazminat Ödenmesi Gereği) İŞÇİNİN İŞE İADESİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmemesi – …

Devamı »