Güncel

İşyerinin Tümünün Devri

İşyerinin Tümünün Devri Giriş: İşyerinin tümünün devri işçileri de kapsadığındn işçilerin hakları ile beraber devri gerği ortadadır. Özet: Okulun davalı M.E. Bakanlığına devredildiği, ayrıca bu durum hizmet tespit davası ile de belirlendiğine göre; Milli Eğitim Bakanlığı dava konusu alacaktan sorumludur. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Kötü Niyetle Feshi

İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Kötü Niyetle Feshi Giriş: İşçinin belediyede bazı görevlileri şikayette bulunması nedeni ile işveren tarafından işçinin iş akdinin feshikötü niyetli fesih olarak adlandırılmalıdır. Özet: Davacının, belediye başkanı ve diğer belediye görevlileri hakkında 28.6.2001 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğu, soruşturma yapıldığı ve bu şikayetinden hemen sonra şoförlük …

Devamı »

İşçilerin Topluca Hareket Ederek İşi Bırakmaları

İşçilerin Topluca Hareket Ederek İşi Bırakmaları Giriş: İşçilerin kanun dışı topluca işi bırakmaları yasa dışı grev olarak adlandırılır. Bu durumda açılan ceza davasına göre karar vermek daha doğru olacaktır. Özet: Davacı işçi hakkında anılan olay nedeniyle 2822 sayılı yasaya muhalefet suçundan ceza davası açıldığı ve bu yargılamanın devam ettiği dosya …

Devamı »

İşçi Ücretinin Belirlenmesi

İşçi Ücretinin Belirlenmesi Giriş: İşçinin ücreti ile ilgili itilaf olması durumunda ilgili meslek odesının görüşünün alınması gereği. Özet: İşyerinin bazı hukuki problemler nedeniyle belli bir süre kapalı kaldığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İşyerinde faaliyetin bulunmadığı bu dönem için fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ve bayram, genel tatil …

Devamı »

İşçinin İş Bırakma Eylemine Katılması

İşçinin İş Bırakma Eylemine Katılması Giriş: İşçinin işyerinde iş bırakma eylemine katıldığının tespit edilmiş olduğundan işverenin haklı nedenle iş akdi feshi uygulaması Özet: Davacı işçi, işverence iş sözleşmesinin nedensiz olarak feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren ise davacının diğer bazı çalışanlarla birlikte toplu olarak kanunsuz …

Devamı »