Güncel

İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi

İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi Giriş: Davacı işçinin iş akdi işyeri devri yapıldıktan sonraki tarihte devreden işveren tarafından yapılmıtır. Bu durumda işçinin işvereni yeni işveren olduğundan bu iş akdi feshi geçersizdir. Özet: Fesih tarihinde işyerini fiilen ve kayden Devmark şirketinin çalıştırdığı anlaşılmaktadır. Bu durumda işten ayrılma belgesinin Gentra …

Devamı »

İşvrenin Dava Açıldıktan Sonra İşçiyi Başka Şehirdeki İşyerine İşe Daveti

İşvrenin Dava Açıldıktan Sonra İşçiyi Başka Şehirdeki İşyerine İşe Daveti Giriş: İşverenin dava açıldıktan sonra işçiyi başka şehirdeki işyerine işe davet etmesi işçinin de bunu red etmesi işe iadeyi kabul etmeme anlamını çıkarmaz. Özet: Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi, fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtildiği yazılı bir bildirimle …

Devamı »

İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre

İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre Giriş: Davacı işçinin iş şartlarındaki değişikliği ileri sürerek olaydan bir yıl sonra iş akdini feshetmesi haklı sebebe dayandırılamayacağı açıktır. Özet: Feshi doğuran olaydan itibaren 1475 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince 6 günlük sürede fesih hakkı kullanılmamıştır. Davacı iş şartlarındaki bu değişikliği kabul etmiştir. Yaklaşık bir …

Devamı »

Part Time Esas No: 2004-1880

• KAPICI KALORİFERCİ OLARAK HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Tuvalet İşletmeciliğinden Dolayı Vergi Dairesinde Esnaf Odasında ve Esnaf Sicil Memurluğunda Kaydının Bulunup Bulunmadığı/Bağ-Kur’a Tescil Edilip Edilmediği ve Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Gerekli Koşulları Taşıyorsa Davanın Reddi Gereği ) • TUVALET İŞLETMECİLİĞİ ( Kapıcı Kaloriferci Olarak Hizmet Tespit İstemi – Bağ-Kur Sigortalılığı …

Devamı »

Alt İşverenlik İlişkisi

Alt İşverenlik İlişkisi Giriş: Alt işveren işçisi olan işçinin Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak istemesi ve alt işverenlik ilişkisinin muvazalı olması ve işçinin toplu iş saözleşmesinden yararlanması Özet: Dosyada mevcut kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre davalı ile dava dışı müteahhit firma arasında yapılan sözleşmenin yürürlükte olduğu sırada davacı işçi tarafından taşeronluk sözleşmesinin …

Devamı »