Güncel

İşverenin Haksız İş Akdi Feshi

Giriş: İşverenin emeklilik yaşı  gelen işçiyi istihdam fazlası personel olarak gösterip iş akdini feshetmesi ve aynı dönemde de personel istihdamına gitmesi haksız bir fesih işlemini önümüze getirmektedir.

Devamı »

İşveren Tarafından Haksız Fesih

Giriş: İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri bulunması halinde iş güvencesi maddesinde belirtilen 30 kişinin sayısında aynı işkolundaki tüm işyerlerinde çalışanlar toplanır. İşverenin istihdam fazlası gerekçesiyle işçi çıkarması durumunda ise fesih tarihine yakın tarihlerde işyerine yeni işçi alması işverenin bu iddiasını çürürtmektedir.

Devamı »

İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshi

Giriş: İşçinin davranışından dolayı verilecek cezalar konusunda İşyeri Toplu iş sözleşmesine göre ceza cetveli var ise bu cetvele uyarak cezalandırma işlemi yapılmalı ve cetveldeki ilk verilmesi gereken cezalar atlanarak sonra verilmesi gereken cezalar verilmemelidir.

Devamı »