Güncel

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

(* 28/4/2004 tarihli,25446 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak  Amaç  Madde 1 — Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşullarını düzenler.

Devamı »

Yıllık İzin Ücreti Alacağı-2

Giriş: Davacı işçi son 5 yıllık izin ücreti alacağı isteğinde bulunmuştur. Bu durumda son 5 yıllık izinler hesaplanıp bu dönemde kulanılan izinler var ise bunlar düşülerek kullanılmayan izinler bulunmalı

Devamı »