Güncel

Tüm İşçilik Alacaklarının İbraname İle Ödenmesi

Tüm İşçilik Alacaklarının İbraname İle Ödenmesi Giriş: Davalı işverenin tüm işçilik alacaklarını ödediğini ibraname ile ispat etmesi sonucunda davali işverenin muhasebe kayıtlarına da bakılması gerktiği Özet: Davacı işçi, davalı işverence ihbar tazminatının eksik ödendiğini, izin ücretlerinin ise hiç ödenmediğini ileri sürerek anılan isteklerle ilgili bu davayı açmıştır. Mahkemece, davacının imzasını …

Devamı »

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı Giriş: İşçinin hizmet akdi devam ederken belli aralıklarda kıdem tazminatı olarak ödenen ödememnin avan olarak kabul edilmesi ve faizi ile birlikte mahsubu gereği Özet: Dava konusu işyerinde ara vermeden çalışan davacı işçiye hizmet akti devam ederken muhtelif tarihlerde kıdem tazminatı adı altında ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. …

Devamı »

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe İade Davası Açma Süresi Giriş: İşçinin iş akdinin feshi halinde fesih tarihinden itibaren bir (1) ay içinde işe iade davası açmak zorundadır. Özet: 4857 sayıl İş Kanununun 20. maddesi uyarınca iş akdi feshedilen işçinin fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade istemiyle İş Mahkemesinde dava açması gerekir. …

Devamı »

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı-2

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı-2 Giriş: Davacı İşçinin alacağı kıdem tazminatı işçiye avans olarak ödenirse dava sonun da dava sonuna kadar geçecek ödenmiş  tazminat ve tazminatın faizi de düşülerek mahsup edilmeli Özet: Davacıya son olarak hizmet aktinin feshinden öncede avans niteliğinde ödenen kıdem tazminatı miktarlarının, tüm hizmet süresi esas alınarak …

Devamı »

Ücret Değişikliği

Ücret Değişikliği Giriş: İşveren ile işçinin arasında yapılan ve iş sözleşmesine yazılıpta imza altına alınmayan veya paraf edilmeyen ücret değişikliğinin geçerli olmadığı ortadadır. Özet: Davacı işçinin dayandığı yazılı sözleşmenin ücretle ilgili maddesinde ücretin miktarının yazılı olmasının gerektiği bölüm çizilmiş ve üst kısmında ücretin 530.000.000.-TL olduğu ve 1.1.1999 tarihinden itibaren 1900 …

Devamı »