Güncel

İşçilerin Rızası Olmaksızın İşyeri Uygulaması

İşçilerin Rızası Olmaksızın İşyeri Uygulaması Giriş: İşçilerin rızası olmadan işyerinde yapılan uygulamanın işyeri uygulaması haline dönüşmeyeceği Özet: Davacı, ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Aynı işverene karşı aynı işyerinde çalışan işçiler tarafından açılan davalar sonucu verilen ve dairemizce de onanarak kesinleşen karar muhteviyatlarından işyerinde Mart 2000 tarihine kadar ikramiye ödemesi …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı-2

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı-2 Giriş: Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz oranı mevduata bankalarca uygulanacak en yüksek faiz oranı olarak belirlenmelidir. Özet: 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/11. maddesine göre kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerekir. Bu olgulara göre mahkemece yapılacak iş, fesih tarihinde fiilen uygulanan …

Devamı »

İşveren Vekili Niteliği

İşveren Vekili Niteliği Giriş: İşverenin genel müdür yardımcısının işveren vekili olamayacağı bu nedenlede işe iade talebinin kabulü gereği Özet: Davacıya, hizmet akdini fesih iradesi 6.6.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu tarihte yürürlükte bulunan 4773 sayılı yasa ile 1475 sayılı iş Kanunu’na eklenen 13/A maddesinde işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Davası Yetkili Mahkemesi

Kıdem Tazminatı Davası Yetkili Mahkemesi Giriş: Kıdem Tazminatı davasında yetkili mahkeme Şirket merkezinin bulunduğu yer olabileceği gibi işin yapıldığı yer de olabilir. Özet: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Bu dava, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi; işçinin işini yaptığı …

Devamı »

İş Akdi Feshinde Usul Ve Yöntem

İş Akdi Feshinde Usul Ve Yöntem Giriş: İşveren işçinin iş akdini feshederken feshi mutlaka yazılı yapmak ve feshin nedenini de açık bir şekilde yazmak zorundadır. Özet: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosyada, …

Devamı »