Güncel

Taleple Bağlılık İlkesi

Taleple Bağlılık İlkesi Giriş: İşe iade davasında işçinin yasal belirtilen miktardan daha az tazminat talep etmesi durumunda taleple bağlılık ilkesi dorultusunda hareket edilir. Özet: Sendikal nedenle fesihlerde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilmesi gerekir ise de, davacının talebinin göz önünde tutulması gerekmiştir. Ayrıca, Dairemizin kararlılık kazanan …

Devamı »

İş Akdi Feshi

İş Akdi Feshi Giriş: Taşeron  işçisi olarak görünen işçinin Asıl İşveren Alt İşveren ilişkisinin muvazaalı olduğu durumda asıl işverenin işçiyi işyerine almadığı tarih fesih tarihi olarak görülmelidir. Özet: Davacı, dilekçesinde davalılardan TKS AŞ. İşyerinde adıgeçen işverenin işçisi olarak çalıştığını, işyerinde daha önce işçi olarak çalışan ÖO isimli şahsın muvazaalı şekilde …

Devamı »

Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin Ödenmesi

Asıl Alacağın Ödenmesi Sırasında Faizin Ödenmesi Giriş: Asıl alacağın ödenmesi sırasında faiz alacağının saklı tutulmaması  halinde tekrar istemenin mümkün olmadığı Özet: Davacının kıdem tazminatının geç ödenmesinden kaynaklanan faiz isteği hüküm altına alınmış ise de, dosya içeriğine göre kıdem tazminatının ödenmesi sırasında veya öncesinde davacının faiz hakkını saklı tuttuğuna dair ihtirazı …

Devamı »

İş Akdi Feshinde Dava Açma Süresi

İş Akdi  Feshinde Dava Açma Süresi Giriş: Davacı İşçinin alacağı kıdem tazminatı işçiye avans olarak ödenirse dava sonun da dava sonuna kadar geçecek ödenmiş  tazminat ve tazminatın faizi de düşülerek mahsup edilmeli Özet: Davacıya son olarak hizmet aktinin feshinden öncede avans niteliğinde ödenen kıdem tazminatı miktarlarının, tüm hizmet süresi esas …

Devamı »

Belirli Süreli İş Akdinin Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin Feshi Giriş: Belirli  süreli iş akdi ile çalışan işçinin iş akdinin feshi halinde işçi kalan süreye ait tazminatı borçlar kanununa  325. md. göre talep edebilir. Özet: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan işçi, iş akdinin feshi halinde geri kalan süre için talepte bulunabilir. Bu tazminatın nasıl …

Devamı »