Güncel

İşçinin Onayı Olmadan İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılmasının İş Akdinin Fesih Niteliğinde Olması Ve Sonuçları

Giriş: Ücretsiz izne çıkarılan işçinin açık bir şekilde işveren tarafından onayının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulanacak olan ücretsiz izin iş akdi feshi ile sonuçlanacaktır.

Devamı »

Ücret Alacaklarının Temerrüde Düşmesi Ve Ücretin Belirlenmesi

Giriş: İşçinin ücretinin belirlenmesi öncelikli olarak işçinin eğitimi ile ilgili olarak  vasıf durumunun ortaya çıkarılmasına ve ücretinin de bu duruma göre belirlendikten sonra ücretin temerrüde  düşüp düşmediği araştırılması gerektiği

Devamı »