Güncel

İtilaflı Ücretin Belirlenmesi

İtilaflı Ücretin Belirlenmesi Giriş: İbranamede ödemelerin ayrıntılı yazılması ve ibranamenin makbuz niteliğinde olması işçinin ücretinin belirlenmesi sonrasında karara hükmedilmesi gerektiği Özet: Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi …

Devamı »

Sendikal Nedenle Fesih

Sendikal Nedenle Fesih Giriş: Sendikal nedenle iş akdi feshedilen işçi kötü niyet tazminatı isteğinde bulunursa artık tekrar sendikal tazminata hükmedilmesini talep edemez. Özet: Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek sendikal tazminat, bu olmadığı taktirde kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, dava dilekçesinde sendikal nedene dayanıldığı …

Devamı »

Emeklilik Nedeni İle Kazanılmış Haklar

Emeklilik Nedeni İle Kazanılmış Haklar Giriş: Emekli olan işçi işyerinde çalışmaya devam ederse emeklilik hakkından sonra yeni bir iş akdi olarak devam ettiği için iş akdi işveren tarafından haklı nedenle feshedilse bile emekliliğe kadar olan zaman için haklarını kaybetmeyeceği yönündedir. Özet: Emekli olan işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ederse, emeklilik …

Devamı »

İtiraz Edilmeyen Bilir Kişi Raporunun Kabul Edilmiş Olması

İtiraz Edilmeyen Bilir Kişi Raporunun Kabul Edilmiş Olması Giriş: İtiraz edilmeyen bilirkişi raporu davacı tarafındean kabul edilmiş sayılacağından buradaki karar taraflar için kazanılmış hak niteliğindedir. Özet: İkinci bilirkişi raporuna davacı itiraz etmemekle bu rapor davacı yönünden kesinleşmiş ve davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Üçüncü bilirkişi raporu her ne kadar …

Devamı »

İşyerinin Tümünün Devri

İşyerinin Tümünün Devri Giriş: İşyerinin tümünün devri işçileri de kapsadığındn işçilerin hakları ile beraber devri gerği ortadadır. Özet: Okulun davalı M.E. Bakanlığına devredildiği, ayrıca bu durum hizmet tespit davası ile de belirlendiğine göre; Milli Eğitim Bakanlığı dava konusu alacaktan sorumludur. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »