Güncel

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması Giriş: İşçinin çalıştığı bölümün başka bir yöneticiye bağlanması işçinin İş Akdinin feshi için haklı bir neden oluşturmayacağıdır. Özet: Dosya içeriğine göre, “Davacının çalıştığı birim fesihten sonra başka birime bağlanmıştır. Fesih tarihinde çalıştığı birimin kapatılması ve başka bir birime bağlanması söz konusu değildir. Ayrıca …

Devamı »

İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusu

İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusu Giriş: İşçinin iş akdinin işveren tatafından feshedilmesi sonucunda ihbar süresini kullanan işçinin emeklilik için başvurması halinde artık yeni bir durum oluşmuştur. İşçinin emeklilik dolayısıyla iş akdi feshi söz konusudur. Özet: Davalı işveren iş sözleşmesini feshetmiş, ancak işçi ihbar tazminatı ödenmeden …

Devamı »

İşyerinin Zarar Etmesi Nedeni İle İş Akdi Feshi

İşyerinin Zarar Etmesi Nedeni İle İş Akdi Feshi Giriş: İşyerinin zarar etmesini gerekçe göstererek işçinin iş akdini fesheden işverenin gerçekten zarar edip etmediği sektörel durgunluk olup olmadığı işyerinin gereklerinin bunu gerektirip gerektirmediği  araştırılarak karar verilmelidir. Özet: Davacı işçinin hizmet akti, işletmenin işin gerekleri ve sektördeki genel durgunluk nedeniyle görevini sürdürmesi …

Devamı »

Tüm İşçilik Alacaklarının İbraname İle Ödenmesi

Tüm İşçilik Alacaklarının İbraname İle Ödenmesi Giriş: Davalı işverenin tüm işçilik alacaklarını ödediğini ibraname ile ispat etmesi sonucunda davali işverenin muhasebe kayıtlarına da bakılması gerktiği Özet: Davacı işçi, davalı işverence ihbar tazminatının eksik ödendiğini, izin ücretlerinin ise hiç ödenmediğini ileri sürerek anılan isteklerle ilgili bu davayı açmıştır. Mahkemece, davacının imzasını …

Devamı »

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı Giriş: İşçinin hizmet akdi devam ederken belli aralıklarda kıdem tazminatı olarak ödenen ödememnin avan olarak kabul edilmesi ve faizi ile birlikte mahsubu gereği Özet: Dava konusu işyerinde ara vermeden çalışan davacı işçiye hizmet akti devam ederken muhtelif tarihlerde kıdem tazminatı adı altında ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. …

Devamı »