Güncel

Ücretten Haciz Kesintisi-2

Ücretten Haciz Kesintisi-2 Özet: Davacı Hazine vekili kamu alacaklarının 6183 Sayılı Kanun kapsamında imtiyazlı olup bu alacaklara, İcra ve İflas Kanunu’nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 206’ncı maddesi uyarınca üçüncü sırada yer verilmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin bu yönden düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı alacağı 6183 Sayılı …

Devamı »

İş Şartlarının Ağırlaştırılması

İş Şartlarının Ağırlaştırılması Giriş: İşverenin işçinin çalışma şartlarını ağırlştırması ve çalıştığı günleri sigortaya eksik  bildirmesi işçinin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur. Özet: Dava, işçilik alacaklarının tahsiline ilişkindir. Davacı işçinin bekçi kulübesinin yapımında çalıştırılmak istenmesi nedeniyle iş şartlarının ağırlaştırıldığı kuşkusuzdur. Öte yandan saptanan hizmet süresine göre, sigortalı günlerinin SSK’ya …

Devamı »

Ücret Alacaklarının Ödenmemesi

Ücret Alacaklarının Ödenmemesi Giriş: Davacı işçinin ücret alacaklarının davadan önce ödenmesi ve alacaklı işçinin kaydı itirazda bulunmaması sonucunda faiz isteminin reddedilmesi Özet: Davacı dava tarihinden önce ödenen ücret alacaklarının geç ödendiğini iddia ederek bu gecikmeden doğan işlemiş faizleri de talep etmiş mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur. Faiz isteğine konu asıl …

Devamı »

İhbar Süresinde İş Arama İzni

İhbar Süresinde İş Arama İzni Giriş: Davacı işçiye  iş akdi feshinde ihbar öneli kullandırtılmış fakat iş arama izni verilmemiş bu durumda ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Özet: Davacıya ihbar öneli verildiği için ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmiş ise de yasadan kaynaklanan iş arama izni verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda yasanın aradığı …

Devamı »

Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan Ücretler

Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan Ücretler Giriş: Davacı işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacakları için bazı bordrolarda imza altına alınmış bazılarında imzasız imzalı olanların mahsub edilmesi gerekir. Özet: 1- Bazı bordrolar imzalı ve hafta tatili çalışma ücreti tahakkuku mevcuttur. Mahkemece puantaj kayıtlarında belirtilen hafta tatili ücret alacakları hesaplanmalı, imzalı …

Devamı »