İş Şartlarının Ağırlaştırılması

İş Şartlarının Ağırlaştırılması

İş Şartlarının AğırlaştırılmasıGiriş:

İşverenin işçinin çalışma şartlarını ağırlştırması ve çalıştığı günleri sigortaya eksik  bildirmesi işçinin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur.

Özet:

Dava, işçilik alacaklarının tahsiline ilişkindir. Davacı işçinin bekçi kulübesinin yapımında çalıştırılmak istenmesi nedeniyle iş şartlarının ağırlaştırıldığı kuşkusuzdur. Öte yandan saptanan hizmet süresine göre, sigortalı günlerinin SSK’ya eksik bildirildiği kayıtlarından anlaşılmaktadır. Böyle olunca, akdin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ile kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.