Güncel

Özelleştirme

Özelleştirme Giriş: İşverenin özelleştirmeden dolayı bazı çalışanları nakledip diğerlerinin  iş akdini feshetmesi haklı nedenle fesihtir.  Özet: Davalıya ait işyerinin özelleştirildiği ve hisse satışının gerçekleştiği, satış sözleşmesinde de çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin feshedileceğinin düzenlendiği davacı ve diğer çalışanlara, özelleştirme ve satış nedeni ile toplu çıkış işleminin önceden bildirildiği uyuşmazlık konusu değildir. …

Devamı »

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi Giriş: Askerlik nedeni ile daha önce işyerinden ayrılan işçinin ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığı ve devamsızlık tutanaklarının iş akdi feshinden sonrada tutulması işvereni haksız feshini getirmektedir. Özet: Davacının çalışma süresinin iki bölümden ibaret olduğu ilk dönemin askerliği sebebiyle …

Devamı »

İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih

İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih Giriş: İşçiyi işe almayarak iş akdini devamsızlıktan fesheden işveren işçinin ihbar ve kıdem tazminatını ödemelidir. İş akdi feshi haksızdır. Özet: Davacının devamsızlığının işveren tarafından işyerine alınmamasından kaynaklandığı ve hizmet aktinin 29.11.2001 tarihinde işverence haksız olarak feshedildiği anlaşıldığı halde; yerinde olmayan gerekçe ile hizmet süreleride gözönüne …

Devamı »

Fazla Mesai Alacağı

Fazla Mesai Alacağı Giriş: Hafta tatili ve genel tatil günleri ücreti bordro ile ödendiği ve hafta da 6 gün çalıştığından fazla mesai alacağı olmaması Özet: Taraf tanıkları ve bu yönden itiraz edilmeyen bilirkişi raporundan davacının haftada altı gün çalıştığı anlaşılmakla hafta tatili, bu dava ile talep edilen ve ayrı bordro …

Devamı »

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması Giriş: İş Akdinin işverene işçi için nakil hakkı tanıması işçinin buna uymaması halinde işveren haklı nedenle iş akdini feshedebilir. Özet: İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür. Somut olay bakımından hizmet sözleşmesinin tarih …

Devamı »