Güncel

Fazla Mesainin Belirlenmesi-2

Fazla Mesainin Belirlenmesi-2 Giriş: 4 Yıl boyunca hiç ara vermeden hafta da 15 saat fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin iddiası yaşamın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle %25 ten fazla oranda indirim yapılmalıdır. Özet: 4 yıllık bir süre içinde bir kimsenin ara vermeden, haftada 15 saat fazla mesai yaptığı iddiası …

Devamı »

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi

İşverenin Belirsiz Süreli İş Akdini Feshi Giriş: Belirsiz süreli iş akdi feshedildikten sonra çalışılmayan sürelere ait ücret istenemez. Özet: Taraflar arasında 1998 yılından bu yana her yıl yenilenerek süre gelen ve artık belirsiz süreli hale dönüşen hizmet akti işverence 14.03.2002 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Davacının fesih tarihi olan 14.03.2002 tarihinden sonra …

Devamı »

Kadın İşçiye Sözlü Sataşma

Kadın İşçiye Sözlü Sataşma Giriş: İşçinin işverenin diğer kadın işçisine sözlü sataşması işveren açısından haklı nedenle iş akdini feshini doğrumaktadır. Özet: Davacı işçi iş güvencesi kapsamında kalmakta olup, dava da süresinde açılmıştır. Davacı hakkında, vardiya çıkışı görevi gereği evine bırakması gereken kadın işçiye “araç içinde yalnızlarken evlilik ve cinsellik konusunda …

Devamı »

İşverenin Ücret Ödediğini İspat Etme Yükümlülüğü

İşverenin Ücret Ödediğini İspat Etme Yükümlülüğü Giriş: Ücret ödemesinin yazılı olarak ispatı işverene aittir. İşveren bunu ispat edemiyorsa ücretleri ödediğini ısrarla belirtiyorsa ve bu ücretler uzun süre devam eden ücretler ise işçiye yemin teklif edilebileceği, hakimin bunu resen de yapabilecği Özet: Davacının ücretlerinin ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalıya aittir. Davalının bu …

Devamı »

İşyerinde Yeniden Yapılanma

İşyerinde Yeniden Yapılanma Giriş: İşveren işyerinde yeniden yapılanmaya gittiği için bu konu ile ilgili tüm gerekleri yerine getirdiğinden durumu sendikaya da bildirdiğinden sendikal nedenle işten çıkış olarak algılanamaycağı Özet: Davalının 4857 yasa gereği toplu işçi çıkartma eylemini sendikaya, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirdiği görülmekle, bu husus …

Devamı »