Güncel

Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan Ücretler

Bordroda Gösterilen Ancak İmzalı Olmayan Ücretler Giriş: Davacı işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacakları için bazı bordrolarda imza altına alınmış bazılarında imzasız imzalı olanların mahsub edilmesi gerekir. Özet: 1- Bazı bordrolar imzalı ve hafta tatili çalışma ücreti tahakkuku mevcuttur. Mahkemece puantaj kayıtlarında belirtilen hafta tatili ücret alacakları hesaplanmalı, imzalı …

Devamı »

Belirli Süreli İş Akdinin İşverence Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin İşverence Feshi Giriş: Davacı işçinin belirli süreli iş akdi olması yönünden ihbar tazminatına hükmedilememesi yönünde olmalıdır. Özet: 1- Davacı, işyerinde kontrol mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Son olarak da taraflar arasında 1.1.2002-31.12.2002 tarihleri arası geçerli bir yıllık yazılı sözleşme yapılmıştır. Davacının görevi kontrol mühendisliği olup, görevi icabı …

Devamı »

İşçinin İşverenin İkramiyenin Azaltılması Yönündeki Kararını Zımni Olarak Kabulü

İşçinin İşverenin İkramiyenin Azaltılması Yönündeki Kararını Zımni Olarak Kabulü Giriş: Davacı işçinin işverenin ikramiyeyi azaltma kararına itiraz etmeeyip iş akdi feshinde ikramiye farkı istemesi işverenin uygulamasını zımni kabulü anlamına gelir. Özet: Davalı işverence ikramiyelerin azaltılmasına dair uygulamalar yapıldığı anda, davacı haklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazı kayıt koymuş ise de, fesih …

Devamı »

İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi

İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi Giriş: İşçinin çalıştığı sürelerin belirlenmesi için işyerinin bağlı bulunduğu sgk kurumundan işyeri işe giriş bildirgeleri ile aylık bildirgelerin incelenmesi ve sonrasındada işyeri kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Özet: Mahkemece öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumundan davacı işçiyle ilgili hizmet döküm cetveli ile işe giriş bildirgeleri getirtilmeli ve anılan belgeler ile …

Devamı »

İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi

İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi Giriş: İşyerini terk ederek başka bir işyerinde işbaşı yapan işçinin İhbar Ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağı açıktır. Özet: 1-Dosyaya davalı işverence davacı işçinin imzasını taşıdığı ileri sürülen istifa belgesi sunulmuş ve bu yazıda, başka işyerinde işe başlamış olduğu belirtilerek davacının işyerinden ayrılmış …

Devamı »