Güncel

İşyerinde Yeniden Yapılanma

İşyerinde Yeniden Yapılanma Giriş: İşveren işyerinde yeniden yapılanmaya gittiği için bu konu ile ilgili tüm gerekleri yerine getirdiğinden durumu sendikaya da bildirdiğinden sendikal nedenle işten çıkış olarak algılanamaycağı Özet: Davalının 4857 yasa gereği toplu işçi çıkartma eylemini sendikaya, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirdiği görülmekle, bu husus …

Devamı »

İşverenin Haklı Nedenle Feshi-2

İşverenin Haklı Nedenle Feshi-2 Giriş: Davacı İşçinin iş akdi işçinin yasadışı olaya karışması sonucunda işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğinden tazminata hükmedilmesi doğru değildir. Özet: Davacı, 01.04.1975-14.10.1994 tarihleri arasında emekli sandığına tabi statüde çalışmış olup, silahlı gaspa teşebbüs suçundan mahkum olması nedeniyle memuriyeti Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince sona erdirilmiştir. …

Devamı »

Toplu Fesih Esas No:2004/22472

Özü : davalının 4857 yasa gereği toplu işçi çıkartma eylemini sendikaya, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne ve türkiye iş kurumuna bildirdiği görülmekle, bu husus uyuşmazlık dışıdır. olayın çözümü 4857 sayılı iş kanunun 29. maddesinde yer alan toplu işçi çıkarma ve aynı maddenin son fıkrası gereği toplu işçi çıkarmanın yasanın işe iade …

Devamı »

İşe İade Davasında Boşta Geçen Süreler Ve Tazminat

İşe İade Davasında Boşta Geçen Süreler Ve Tazminat Giriş: İşe iade davasında boşta geçen sürenin ücreti ve tazminatlar feshin geçersizliğinin bir sonucu olduğundan resen göz önüne alınmalıdır. Özet: Tazminat ve boşta geçen süreye ilişkin ücret ile diğer haklar feshin geçersizliğinin bir sonucu olup re’sen gözetilmelidir. Ancak verilen karar, tespit niteliğinde …

Devamı »

İşyerinde Yeni İhaleyi Başka Bir İşverenin Alması

İşyerinde Yeni İhaleyi Başka Bir İşverenin Alması Giriş: İşyerindeki alt işverenin sözleşmesinin sona ermesi ve işçinin yei alt işverende çalışmaya başlaması işyerinin devri niteliğinde değildir. Özet: Davacının çalıştığı Bozyaka Hastanesinin asıl işvereni Sosyal Sigortalar Kurumudur. Davacıyı çalıştıran davalı şirket asıl işverenden ihaleyle temizlik işlerini alan alt işveren konumundadır. Davalı alt …

Devamı »