Güncel

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi Giriş: İşçinin işini hatırlatıldığı halde yapmaması nedeniyle işveren tarafından feshi işleminde işçinin hangi işini yapmadığı tareddüte gerek kalmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmetedir. Özet: Mahkemece iş akdinin davacı işçinin verilen görevleri yerine getirmemesi nedenine bağlı olarak işverence feshedildiği gerekçesi ile ihbar ve kıdem tazminatı …

Devamı »

Miktarı Ayrı Ayrı Belirtilen Ve Ödenen İbraname Makbuz Niteliğindedir

Miktarı Ayrı Ayrı Belitilen Ve Ödenen İbraname Makbuz Niteliğindedir. Giriş: Tazminatların ödenmesinde miktarı ayrı ayrı gösteren ve ödendiği belirlenen ibraname Yargıtay kararlarına göre makbuz niteliğindedir. Özet: Yargıtayın yerleşik uygulamasına göre ödendiği ve miktarı ayrı ayrı belirten ibraname makbuz niteliğindedir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Giriş: İşyerinin çalışan işçinin ikametgahına daha yakın yere taşınması çalışan işçinin lehine bir durum oluşturacağından nakledilen işyerine gitmeyen işçinin işveren tarafından iş akdi feshi haklı nedenle fesihtir. Özet: Davacı işçinin Gürsu’ya nakledilen işyerinde çalışmayı kabul etmeyerek işyerine gitmemiş oluşu, anılan Kanunun 17/2-f maddesi uyarınca davalı …

Devamı »

İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere Taşınması

İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere Taşınması Giriş: İşyerinin işçinin ikametgah adresine daha yakın bir yere taşınması ve işçinin daha kısa bir sürede işyeri servisi ile işyerine gidip gelmesi iş akdini sırf işyerinin nakli nedeni ile feshini haklı çıkarmaz. Özet: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, davacı işçi Bursa …

Devamı »

Belirli Süreli İş Akdinde İş Güvencesi

Belirli Süreli İş Akdinde İş Güvencesi Giriş: Belirli Süreli İş Akdi ile çalışan işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Özet: Davalı işverene ait yurt içindeki işyerinde çalışan davacı ile 28.04.2001 tarihinde yurt dışındaki işyerinde çalışması için ek sözleşme imzalandığı, sözleşmenin başlangıcının 01.05.2001 tarihi olup, 2 yıllık süreli olduğu ve işverence süre …

Devamı »