Güncel

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi Giriş: İşveren tarafından işletme müdürü olarak çalışan işçinin savunması dahi alınmadan iş akdinin feshi işe iadeyi gerektirir. İşe Başlatmama halinde ödenecek tazminatların makamca belirlenmesi gerekir. Özet: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğine, toplanan delilere göre, yasanın 18/son …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Esas Sürede Askerlik Borçlanması

Kıdem Tazminatına Esas Sürede Askerlik Borçlanması Giriş: İş Akdinin Emeklilik nedeni ile feshinde askerlik borçlanmasının kıdeme esas sürede hesaplanması gereği Özet: Borçlanılan askerlik süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için sözleşmenin işçi tarafından emeklilik nedeniyle feshedilmiş olması gerekir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması Giriş: İş Akdinin haksız olarak feshi halinde karşı tarafa cezai şart  ödeyeceği konmuş ise işçinin haklı nedenle iş akdini feshi işverene cezai şart ödeyeceği düzenlenmemiş ise cezai şartın ödenmeyeceği gereğidir. Özet: Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 5 inci maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden …

Devamı »

Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması

Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması Giriş: Ücret bordrosunun gerçeği yansıtmadığı şüphesi oluştuğunda ücretin belirlenmesi için meslek odasına başvurlarak bilgi alınması gereği Özet: Davacı tarafından imzalanan ve imzası inkar edilmeyen bordrolarda davacının ücreti asgari ücret olarak gösterilmiş, mahkemece buna değer verilerek hüküm kurulmuştur. İşyerinde inşaat ustası olarak çalışan davacının çalışma süresi, …

Devamı »

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi Giriş: Kıdem Tazminatının işveren tarafından taksitle ödenmesi durumunda öncelikli olarak ödemelerin faiz ve masraflardan mahsup edilecek olması Özet: Dosya içeriğine göre davalı işçiye kıdem tazminatının geç ve parçalar halinde ödendiği davalının son ödemeden önce icra takibinde bulunduğu, davalının takip talepnamesinde Borçlar Kanunu’nun 84. maddesi uyarınca kısmi …

Devamı »