Güncel

İşveren Vekili Niteliği

İşveren Vekili Niteliği Giriş: İşverenin genel müdür yardımcısının işveren vekili olamayacağı bu nedenlede işe iade talebinin kabulü gereği Özet: Davacıya, hizmet akdini fesih iradesi 6.6.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu tarihte yürürlükte bulunan 4773 sayılı yasa ile 1475 sayılı iş Kanunu’na eklenen 13/A maddesinde işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Davası Yetkili Mahkemesi

Kıdem Tazminatı Davası Yetkili Mahkemesi Giriş: Kıdem Tazminatı davasında yetkili mahkeme Şirket merkezinin bulunduğu yer olabileceği gibi işin yapıldığı yer de olabilir. Özet: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Bu dava, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi; işçinin işini yaptığı …

Devamı »

İş Akdi Feshinde Usul Ve Yöntem

İş Akdi Feshinde Usul Ve Yöntem Giriş: İşveren işçinin iş akdini feshederken feshi mutlaka yazılı yapmak ve feshin nedenini de açık bir şekilde yazmak zorundadır. Özet: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosyada, …

Devamı »

Özelleştirme

Özelleştirme Giriş: İşverenin özelleştirmeden dolayı bazı çalışanları nakledip diğerlerinin  iş akdini feshetmesi haklı nedenle fesihtir.  Özet: Davalıya ait işyerinin özelleştirildiği ve hisse satışının gerçekleştiği, satış sözleşmesinde de çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin feshedileceğinin düzenlendiği davacı ve diğer çalışanlara, özelleştirme ve satış nedeni ile toplu çıkış işleminin önceden bildirildiği uyuşmazlık konusu değildir. …

Devamı »

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi

Askerlik Nedeni İle İşten Ayrılan Ve Sonrasında Çalışan İşçinin İş Akdi Feshi Giriş: Askerlik nedeni ile daha önce işyerinden ayrılan işçinin ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığı ve devamsızlık tutanaklarının iş akdi feshinden sonrada tutulması işvereni haksız feshini getirmektedir. Özet: Davacının çalışma süresinin iki bölümden ibaret olduğu ilk dönemin askerliği sebebiyle …

Devamı »