Güncel

İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre

İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre Giriş: Davacı işçinin iş şartlarındaki değişikliği ileri sürerek olaydan bir yıl sonra iş akdini feshetmesi haklı sebebe dayandırılamayacağı açıktır. Özet: Feshi doğuran olaydan itibaren 1475 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince 6 günlük sürede fesih hakkı kullanılmamıştır. Davacı iş şartlarındaki bu değişikliği kabul etmiştir. Yaklaşık bir …

Devamı »

Part Time Esas No: 2004-1880

• KAPICI KALORİFERCİ OLARAK HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Tuvalet İşletmeciliğinden Dolayı Vergi Dairesinde Esnaf Odasında ve Esnaf Sicil Memurluğunda Kaydının Bulunup Bulunmadığı/Bağ-Kur’a Tescil Edilip Edilmediği ve Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Gerekli Koşulları Taşıyorsa Davanın Reddi Gereği ) • TUVALET İŞLETMECİLİĞİ ( Kapıcı Kaloriferci Olarak Hizmet Tespit İstemi – Bağ-Kur Sigortalılığı …

Devamı »

Alt İşverenlik İlişkisi

Alt İşverenlik İlişkisi Giriş: Alt işveren işçisi olan işçinin Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak istemesi ve alt işverenlik ilişkisinin muvazalı olması ve işçinin toplu iş saözleşmesinden yararlanması Özet: Dosyada mevcut kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre davalı ile dava dışı müteahhit firma arasında yapılan sözleşmenin yürürlükte olduğu sırada davacı işçi tarafından taşeronluk sözleşmesinin …

Devamı »

İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi

İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi Giriş: İşçinin doğruluk ilkelerine uymayan davranışı sonucunda işverenin işçinin iş akdini yasanın ilgili maddelerine uygun olarak feshettiği görülmektedir. Bu durumda işçinin işe iadesi mümkün değildir. Özet: Davacının aynı işyerinde çalışan ve bankalara kredi borcu bulunan bir şef ve bir işçinin nakit ihtiyacını karşılayabilmeleri için, …

Devamı »

Part Time Esas No: 2004-10296

• hizmet tesbiti talebi ( apartman işyerinde kapıcı olarak geçen çalışmalar nedeniyle – davacının part-time mı full-time mı çalıştığının tesbiti/işçilik haklarına ilişkin işverenle işçi arasındaki davada yapılan tesbitin ve verilen kararın güçlü delil niteliği ) • apartmanda kapıcı olarak geçen hizmetlerin tesbiti talebi ( davacının part-time mı full-time mı çalıştığının …

Devamı »