Güncel

İş Akdi Feshi Ve Sonuçları

Giriş: İş akdi işçi tarafından işyeri terk edilerek feshedilmiş fakat işçi haklı bir neden olmadan iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini ileri sürerek dava açmıştır. İşçi ihbar ve kıdem tazminatlarının ödetilmesini istemiştir. 

Devamı »

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları …

Devamı »