Güncel

Part Time Esas No: 2004-10296

• hizmet tesbiti talebi ( apartman işyerinde kapıcı olarak geçen çalışmalar nedeniyle – davacının part-time mı full-time mı çalıştığının tesbiti/işçilik haklarına ilişkin işverenle işçi arasındaki davada yapılan tesbitin ve verilen kararın güçlü delil niteliği ) • apartmanda kapıcı olarak geçen hizmetlerin tesbiti talebi ( davacının part-time mı full-time mı çalıştığının …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Çalışılmış Gibi Sayılma

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Çalışılmış Gibi Sayılma Giriş: Yıllık ücretli izin süresinin belirlenmesinde işyerinde zorlayıcı sebeplerle tatil edilen, İşin 15 günlük kadar kısmı çalışılmış sayılan günler gibidir. Özet: 1475 sayılı İş Kanunun 51. maddesinde çalışılmış gibi sayılan haller sayılmıştır. Söz konusu maddenin ( Ç ) fıkrasına göre “Çalışmakta olduğu …

Devamı »

Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat Giriş: Sendikal nedenle iş akdi feshedilen işçinin sendikal tazminatı 8 ay olarak istemesi halinde taleple bağlı kalkınarak 8 aylık tazminata hükmedilmeli ve bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilmemelidir. Özet: Mahkemece miktar gösterilerek tazminata ve boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Zira işe başlatmama tazminatı …

Devamı »

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi Giriş: Fazla çalışmanın belirlenmesi haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar hesap edilerek yapılmalı ve çalışmanın yapıldığı tarihteki işçinin ücreti üzerinden hesaplanmalıdır. Özet: Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma kabul edilir. Hesaplama, aylık fazla çalışma süresi üzerinden yapılamaz. Hizmet süresine ve dosyadaki …

Devamı »

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği Giriş: İşçinin bordroda gösterilen ücretlere ihtirazi kayıt koymadan bordroyu imzalaması sonucunda bordroda gösterilen ücretlerin ödenmesi için tekrar hesaplama yapılamayacağı Özet: Mahkemece karara dayanak yapılan bilirkişi raporunda ücret bordrolarının ihtirazi kayıtsız imzalanmış olduğu gerekçesiyle davacının hafta tatili ücreti hakkında hesaplama yapılmamıştır. İmzalı bordroların hafta tatili yönünden işçiyi bağlaması …

Devamı »