Güncel

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Çalışılmış Gibi Sayılma

Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılan Çalışılmış Gibi Sayılma Giriş: Yıllık ücretli izin süresinin belirlenmesinde işyerinde zorlayıcı sebeplerle tatil edilen, İşin 15 günlük kadar kısmı çalışılmış sayılan günler gibidir. Özet: 1475 sayılı İş Kanunun 51. maddesinde çalışılmış gibi sayılan haller sayılmıştır. Söz konusu maddenin ( Ç ) fıkrasına göre “Çalışmakta olduğu …

Devamı »

Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat Giriş: Sendikal nedenle iş akdi feshedilen işçinin sendikal tazminatı 8 ay olarak istemesi halinde taleple bağlı kalkınarak 8 aylık tazminata hükmedilmeli ve bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilmemelidir. Özet: Mahkemece miktar gösterilerek tazminata ve boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Zira işe başlatmama tazminatı …

Devamı »

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi Giriş: Fazla çalışmanın belirlenmesi haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar hesap edilerek yapılmalı ve çalışmanın yapıldığı tarihteki işçinin ücreti üzerinden hesaplanmalıdır. Özet: Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma kabul edilir. Hesaplama, aylık fazla çalışma süresi üzerinden yapılamaz. Hizmet süresine ve dosyadaki …

Devamı »

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği Giriş: İşçinin bordroda gösterilen ücretlere ihtirazi kayıt koymadan bordroyu imzalaması sonucunda bordroda gösterilen ücretlerin ödenmesi için tekrar hesaplama yapılamayacağı Özet: Mahkemece karara dayanak yapılan bilirkişi raporunda ücret bordrolarının ihtirazi kayıtsız imzalanmış olduğu gerekçesiyle davacının hafta tatili ücreti hakkında hesaplama yapılmamıştır. İmzalı bordroların hafta tatili yönünden işçiyi bağlaması …

Devamı »

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi Giriş: İşçinin ücreti işverenin işyerinde iki ayrı bordro düzenlemesi sonucunda asgari ücrete yakın olması işçinin buna itirazı sonucunda meslek odasına işçinin ücreti ile ilgili sorulması ve buna  göre karar verilmesi gerekmektedir. Özet: 1- Davacının aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davalı işveren …

Devamı »