Güncel

İş Akdinin İşverence Geçersiz Nedenle Feshi

Giriş: İşverenin geçersiz nedenle iş akdi feshinde işçiyi işe iade kararından sonra işveren işçiyi işe almazsa mahkeme işverenin ödeyeceği tazminatı da belirler. Bu tazminat en az işçinin 4 aylık ücreti en fazla 8 aylık ücreti kadardır. Üst sınırı aşacak şekilde tazminat belirlenemez.

Devamı »

Hizmet Sürelerinin Bildirilmesi

Giriş: Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi için son işyerinin de kamu işyeri olması ve iş akdinin de emeklilik nedeniyle feshedilmiş olması gerekmektedir.

Devamı »

İşçinin Haklı Nedenle İş Akdi Feshi

Giriş: İşveren işçinin yaptığı işi esaslı suretle değitirirse işçi  iş akdini haklı nendenle feshsedebilir. Ve kıdem tazminatı ile diğer hakkedişlerini işvrende isteyebilir. Özet: İşçinin devamsızlığının tespitinden önce davacının şef olarak çalışırken hamal olarak çalıştırılmak istenmesi sebebiyle haklı olarak iş aktinin feshettiği dosya içerisinden de anlaşılmaktadır. Bu durum iş şartlarının esaslı …

Devamı »

İşçinin İtilaflı Ücreti

Giriş: İş akdi feshinde işçinin ücreti belli değil ise ve ücret ile ilgili itilaf var ise ilgili meslek odalarından görüş alınarak işçinin vasfı da göz önünde tutularak yaptığı işe göre ücret belirlenmeli

Devamı »