Güncel

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı-2

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı-2 Giriş: Davacı İşçinin alacağı kıdem tazminatı işçiye avans olarak ödenirse dava sonun da dava sonuna kadar geçecek ödenmiş  tazminat ve tazminatın faizi de düşülerek mahsup edilmeli Özet: Davacıya son olarak hizmet aktinin feshinden öncede avans niteliğinde ödenen kıdem tazminatı miktarlarının, tüm hizmet süresi esas alınarak …

Devamı »

Ücret Değişikliği

Ücret Değişikliği Giriş: İşveren ile işçinin arasında yapılan ve iş sözleşmesine yazılıpta imza altına alınmayan veya paraf edilmeyen ücret değişikliğinin geçerli olmadığı ortadadır. Özet: Davacı işçinin dayandığı yazılı sözleşmenin ücretle ilgili maddesinde ücretin miktarının yazılı olmasının gerektiği bölüm çizilmiş ve üst kısmında ücretin 530.000.000.-TL olduğu ve 1.1.1999 tarihinden itibaren 1900 …

Devamı »

Yeni Teknolji Gereği İş Akdinin Feshi

Yeni Teknolji Gereği İş Akdinin Feshi Giriş: İşyerine yeni teknoloji getirilmesi  sonucunda bu yeni  teknolojiyi kullanacak işçi alımı için eski işçinin iş akdinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığını uzman bilirkişi  tarafından belilenmesi Özet: İşverenin feshe gerekçe gösterdiği rekabet yapabilme ve yeni teknoloji kullanma, yüksek eğitimli, teknolojiyi kullanan kaliteli personele gereksinimi …

Devamı »

İş Akdinin Oluşması İçin Bağımlılık Ve Ücret Ödeme Şartının Gerçekleşmesi

İş Akdinin Oluşması İçin Bağımlılık Ve Ücret Ödeme Şartının Gerçekleşmesi Giriş: İş akdinin oluşması için bağımlılık ve ücret ödeme ilişkisinin gerçekleşmesi yeterli dir. Özet: Mahkemece aradaki sözleşmenin danışmanlık sözleşmesi olduğu, davacının Fransa’da yaşadığı, işverenin denetimi ve gözetimi altında işyerinde çalışmadığı bu nedenle hizmet akdi niteliğinde olmadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı …

Devamı »

İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi

İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi Giriş: Davacı işçinin iş akdi işyeri devri yapıldıktan sonraki tarihte devreden işveren tarafından yapılmıtır. Bu durumda işçinin işvereni yeni işveren olduğundan bu iş akdi feshi geçersizdir. Özet: Fesih tarihinde işyerini fiilen ve kayden Devmark şirketinin çalıştırdığı anlaşılmaktadır. Bu durumda işten ayrılma belgesinin Gentra …

Devamı »