Güncel

İşçinin İş Güvencesinden Yararalanması

İşçinin İş Güvencesinden Yararalanması Giriş: İşçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için işyerinde en az 30 kişi çalışıyor olması ve işçinin de en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir. Özet: 4857 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca “30 işçi veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz …

Devamı »

İşçinin İş Akdini İşin Esaslı Şartlarının Değişmesi Sonucu Feshetmesi

İşçinin İş Akdini İşin Esaslı Şartlarının Değişmesi Sonucu Feshetmesi Giriş: İşçinin iş akdini işin esaslı şartlarında işveren tarafından değişikliğe uğratılması sonucunda haklı nedenle feshetmesi Özet: Davacının emekliye ayrıldıktan sonraki dönemde, ara vermeksizin davalıya ait işyerinde Araçlar Amiri olarak çalıştığı, işveren temsilcisi gibi hareket ederek, işyerinde çalışan şoförleri görevlendirdiği ve denetlediği …

Devamı »

İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Bir Neden Olmadan Feshi

İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Bir Neden Olmadan Feshi Giriş: İşçinin iş akdini haklı nedene dayanmadan feshetmesi durumunda işçi lehine ihbar ve kıdem tazminatı hükmedilmesi mümkün değildir. Özet: İş akdinin, davacı işçi tarafından ve haklı bir neden olmaksızın feshedildiği anlaşıldığından; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir. Haklı bir neden bulunmadığı …

Devamı »