Güncel

Fazla Çalışmanın Belirlenmesi

Giriş: İşçi işyerinde haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalarını fazla mesai olarak adlandırmaktadır. Bu durumda işyerinde günlük çalışma sürelerine ve haftanın kaç günü çalışıldığına bakmak gerekecektir.

Devamı »

Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi

Giriş: İşçinin iş akdi feshi sonucunda kıdem tazminatına hak kazanması durumunda işyerinde daha önce uygulanan işyeri yönetmeliğinin değişmesi ve işçinin de bunu imzalayarak kabulü ihbar ve kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde bu ödemelerin tümünün tam olarak işveren tarafından yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir.

Devamı »