Güncel

Kıdem Tazminatının Davalı Aleyhine Fazla Hesaplanması

Kıdem Tazminatının Davalı Aleyhine Fazla Hesaplanması Giriş: Davalı tarafından temyiz edilmesi sonucu davalı aleyhine fazla hesaplanan tazminatın hatalı olması Özet: Mahkemece, davalı lehine oluşan usulü kazanılmış hakkı ihlal edecek şekilde daha yüksek ücretle yapılan hesabın kabulü ile sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı Giriş: Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz bankaların mevduata uyguladıkları en yüksek faiz olmalı Özet: 1- Kıdem tazminatı gecikme faizi hesabında Merkez Bankasınca bildirilen faiz oranı esas alınmıştır. Oysa anılan kurumca bildirilen faiz oranı, bankaların belli dönemler arasında uygulayacaklarını bildirdikleri faiz oranıdır. Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi halinde …

Devamı »

Ücretten Haciz Kesintisi-2

Ücretten Haciz Kesintisi-2 Özet: Davacı Hazine vekili kamu alacaklarının 6183 Sayılı Kanun kapsamında imtiyazlı olup bu alacaklara, İcra ve İflas Kanunu’nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 206’ncı maddesi uyarınca üçüncü sırada yer verilmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin bu yönden düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı alacağı 6183 Sayılı …

Devamı »

İş Şartlarının Ağırlaştırılması

İş Şartlarının Ağırlaştırılması Giriş: İşverenin işçinin çalışma şartlarını ağırlştırması ve çalıştığı günleri sigortaya eksik  bildirmesi işçinin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur. Özet: Dava, işçilik alacaklarının tahsiline ilişkindir. Davacı işçinin bekçi kulübesinin yapımında çalıştırılmak istenmesi nedeniyle iş şartlarının ağırlaştırıldığı kuşkusuzdur. Öte yandan saptanan hizmet süresine göre, sigortalı günlerinin SSK’ya …

Devamı »

Ücret Alacaklarının Ödenmemesi

Ücret Alacaklarının Ödenmemesi Giriş: Davacı işçinin ücret alacaklarının davadan önce ödenmesi ve alacaklı işçinin kaydı itirazda bulunmaması sonucunda faiz isteminin reddedilmesi Özet: Davacı dava tarihinden önce ödenen ücret alacaklarının geç ödendiğini iddia ederek bu gecikmeden doğan işlemiş faizleri de talep etmiş mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur. Faiz isteğine konu asıl …

Devamı »