Güncel

Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26986  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam ve Dayanak  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, hangi işlerin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacağını belirlemektir.

Devamı »

Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26968 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi, arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile elektronik imza işlemlerini düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik Türkiye İş Kurumu tarafından elektronik …

Devamı »

İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti ve İşverenin Sorumlulukları

İşyerini Devreden İşçi Alacaklarının Akıbeti Ve İşverenin Sorumlulukları Giriş: İşyerinin, başka bir işverene devri halinde; devreden ve devralanın birlikte sorumluluğuna (müteselsil sorumluluk) ilişkin Yargıtay Kararı’dır. Konu: İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden devreden işveren ile devralan işveren müştereken mütelsilen …

Devamı »

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih Giriş: İşçinin 30 günlük ücreti tutarında işverene zarar vermesi işverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur. Özet: İşverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının …

Devamı »

Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması

Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması Giriş: Fazla Çalışmaların ücret bordrosunda görünmesi ve ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması bu ödemelerin yapıldığı ve işçi tarafından da kabul edildiği anlamındadır. İmzalanmamış olan ücret bordrolarının ispat delili olarak kullanılamayacağı yönünde Özet: İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha …

Devamı »