Güncel

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması

İş Akdinin İşverene Nakil Hakkı Tanıması Giriş: İş Akdinin işverene işçi için nakil hakkı tanıması işçinin buna uymaması halinde işveren haklı nedenle iş akdini feshedebilir. Özet: İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür. Somut olay bakımından hizmet sözleşmesinin tarih …

Devamı »

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi Giriş: İş Akdi İşveren tarafından haklı nedenle fesih durumunda işveren eğer kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemiş ise iş akdinin ihbar ve kıdem tazminatları ödenecek şekilde feshi geçerliliği ortadadır. Özet: Davacı ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı cevap-karşı dava dilekçesinde iş sözleşmesinin ihbar ve kıdem …

Devamı »

İşçinin Nedensiz Olarak İşyerinden Ayrılması

İşçinin Nedensiz Olarak İşyerinden Ayrılması Giriş: İşçinin nedensiz olarak işyeri tek ederek bir daha çalışmayacağını beyanla işyerini  terk etmesi İşçiye tazminat almaya hak kazandırmaz. Özet: Anılan tanık beyanında, davacı ile bir başka işçi arasında çıkan problemler nedeniyle işverenin davacıya birkaç gün izin verdiğini bu şekilde davacının işyerinden ayrıldığını belirtmiştir. Böyle …

Devamı »

İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşverenin Haklı Nedenle Feshi Giriş: İş akdinin İşverene geçici görevle nakil yetkisi vermesinin geçerli olması ve bunun sonucunda nakle uymayan işçinin işveren tarafından haklı iş akdini feshi Özet: İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür. Karar metninin devamı için …

Devamı »

Kıdeme Esas Süre

Kıdeme Esas Süre Giriş: Kıdem tazminatına hak kazanmak için işyerinde en az 1 (bir) tam yıl çalışılması gerekmektedir. İşçinin talebi doğrultusunda işverence verilen uzun süreli ücretsiz izinler bu süreden düşülmelidir. Özet: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kanunda öngörüldüğü şekilde bir tam yıl çalışmış olmak gerekir. Bu sürenin hesabında davacının talebi …

Devamı »