Güncel

İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödeyerek İş Akdi Feshi Yapılmasıyla İlgili Uygulama

Giriş: İhbar ve kıdem tazminatına hak kazanılmasına rağmen işveren tarafından ihbar ödenmemesi ve çalışanın hem ihbar tazminatına hem de,  ihbar öneli içinde doğan parasal haklardan yararlanması gerektiği konusu

Devamı »