Güncel

İşe İade Davasında Boşta Geçen Süreler Ve Tazminat

İşe İade Davasında Boşta Geçen Süreler Ve Tazminat Giriş: İşe iade davasında boşta geçen sürenin ücreti ve tazminatlar feshin geçersizliğinin bir sonucu olduğundan resen göz önüne alınmalıdır. Özet: Tazminat ve boşta geçen süreye ilişkin ücret ile diğer haklar feshin geçersizliğinin bir sonucu olup re’sen gözetilmelidir. Ancak verilen karar, tespit niteliğinde …

Devamı »

İşyerinde Yeni İhaleyi Başka Bir İşverenin Alması

İşyerinde Yeni İhaleyi Başka Bir İşverenin Alması Giriş: İşyerindeki alt işverenin sözleşmesinin sona ermesi ve işçinin yei alt işverende çalışmaya başlaması işyerinin devri niteliğinde değildir. Özet: Davacının çalıştığı Bozyaka Hastanesinin asıl işvereni Sosyal Sigortalar Kurumudur. Davacıyı çalıştıran davalı şirket asıl işverenden ihaleyle temizlik işlerini alan alt işveren konumundadır. Davalı alt …

Devamı »

İşe İade Davasında Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gereği

İşe İade Davasında Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gereği Giriş: İşe iade davasında tüm tanıkların dinlenerek doğruya varmak gerekmektedir. Eksik inceleme ve tanıkların tümünün dinlenmemesi hatalıdır. Özet: İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde …

Devamı »

İşe Başlatmama Tazminatının Gerekçe Gösterilerek Üst Sınırdan Gösterilmesi Gerekir.

İşe Başlatmama Tazminatının Gerekçe Gösterilerek Üst Sınırdan Gösterilmesi Gerekir. Giriş: İşe İade davasında İşe Başlatmama Tazminatının gerekçe gösterilmeden üst sınrdan gösterilemeyeceği Özet: Dava, feshin geçersizliği ve işe iade talebine ilişkindir. Birleşme ve personel fazlalığı nedeni ile davacının işine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile iş sözleşmesi feshedilmiş ise de, personel fazlalığı ile …

Devamı »

Ödenmeyen Fazla Mesai Ücretleri

Ödenmeyen Fazla Mesai Ücretleri Giriş: Davacı işçinin ödenmeyen fazla mesaileri nedeni ile iş akdini feshetmesi doğru bir karardır. Özet: Davalı işverenin davacıdan geceleyin fazla mesaiye kalmasını istediği, ancak davacının bunu kabul etmeyerek işyerinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Aksi sabit oluncaya kadar geçerliliği söz konusu olan Bölge Çalışma Müdürlüğü müfettiş raporunda, davacının davalıya …

Devamı »