Güncel

İş Akdi Feshinde Son Çare

İş Akdi Feshinde Son Çare Giriş: İş Akdi feshini işveren son çare olarak uygulamalı, fesihte keyfi iradeye başvurmamalıdır.  İşletmesel  kararlara göre feshin kaçınılmazlık ilkesi çerçevesinde işverenin ispatı gerekir. Özet: Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında …

Devamı »

Ücretin Belirlenmesi, İspatı Ve Hesap Pusulalarının İşverence İşçiye Verilmesi

Ücretin Belirlenmesi, İspatı Ve Hesap Pusulalarının İşverence İşçiye Verilmesi Giriş: Ücret ve ücretin ekleri ispat yükü taşımaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 8. maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma koşullarını temel ücret ve varsa eklerim, ücret ödeme zamanını belirten bir …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2008-939

ÖZET :  Fazla çalışma süresi haftalık çalışma suresi üzerinden belirlenir. haftalık normal 45 saatlik çalışmayı aşan süreler fazla çalışma olarak kabul edilir. haftalık 45 saati aşmasa da günlük 11 saati aşan süre fazla mesai olarak değerlendirilmelidir. fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26789  BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş bulunması, işverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerine aracılık edilmesi ve yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2007-5860

ÖZET :  Fazla çalışma haftalık çalışmalara göre saptanır. günde 10 saatten fazla süren çalışmalarda günde 2 saat ara dinlenmesi yapıldığı kabul edilerek sonuca gidilmelidir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »