Güncel

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayılar

T.C. Resmî Gazete 6 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26395 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2007/11533 Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/1/2007 …

Devamı »

İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma Yönetmeliği

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (06.04.2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 …

Devamı »

Maliye Bakanlığı’ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

T.C. Resmî Gazete 28 Kasım 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26360 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 363) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın …

Devamı »

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2 —Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Çalışma Süresi Madde 3 —Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı …

Devamı »

Memur Maaşlarındaki Katsayı Düzenlemelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

29 Eylül 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10971 Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/9/2006 tarihli ve 17879 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı …

Devamı »