Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret nasıl hesaplanır, Asgari ücret nasıl brütten nete gider sorusunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Asgari ücret üzerinden işverenin ve işçinin ödemek zorunda olduğu bazı kesintiler vardır. Asgari ücret bu kesintilerden sonra işçiye net olarak ödenir.

İşçiden yapılacak kesintiler:

 1.   SSK primi işçi payı = Brüt ücret * %14 (emekli bir çalışanda %7,5)
  2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret * %1
  3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
  4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı * %15
  5. Damga vergisi = Brüt ücret * %07,59 *
  6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
  7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşçiden Kesilen Kesinti Oranları:

İşçi İşsizlik       :%1

İşçi SGK Primi : %14 (%9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası,%5 oranında genel sağlık sigortasından oluşur)

Gelir Vergisi Oranı :%15

Damga Vergisi Oranı: 0,00759’dur.

Brüt ücret üzerinden önce yapılacak kesinti rakamları düşülmelidir.

2017 asgari ücret: 1.777,50 TL

*İşçi SGK prim ödemesini bulmak için brüt ücretin % 14 alınmalıdır.

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

1.777,50 x 0.14 = 248,85 TL

*İşçi işsizlik prim ödemesini bulmak için brüt ücretin % 1 alınmalıdır.

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

1.777,50 x 0.01 = 17,77 TL

*Gelir vergisi Matrahını bulmak için İşçi SGK ödemesi ve İşçi İşsizlik tutarı brüt ücretten düşülmelidir.

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret – (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.777,50 – (248,85 + 17,77) = 1.510,88 Gelir Vergisi Matrahı

*Kalan kazanç üzerinden Gelir Vergisi hesaplanmalıdır.

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15: (Gelir vergisi ilk basamaktan hesaplanmaktadır.)

1.510,88 x 0.15 = 226,63 TL Gelir Vergisi

*Damga Vergisi direkt olarak brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59

1.777,50 x 0.00759 = 13,49 TL Damga Vergisi

*İşçiden yapılacak tüm kesintiler bulunduktan sonra Brüt ücretten hepsi çıkartılmalıdır.

İşçi Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
Kesintiler Toplamı (248,85+17,77+226,63+13,49)= 506,74TL

*İşçinin eline geçecek Agi’siz net rakamı bulmak için de Brüt ücret tutarından kesintiler toplamı çıkarılır.

Agi’siz Net:1.777,50-506,74= 1.270,75 TL

Asgari ücretin net rakamına kişinin alması gereken Agi tutarı işçinin medeni durumu dikkate alınarak işçinin maaşına ilave olarak eklenmelidir.

Asgari Ücretin Net Tutarı+AGi(Bekar ve Çocuksuz): 1.270,75+133,31=1.404,06

İşverenden yapılacak kesintiler ise; İşveren işsizlik ve İşveren sgk primi ödemesidir.

İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

1.777,50 x 0.02 = 35,55

SSK işveren payı: Brüt ücret x %15,5

Brüt ücret x %15,5

1.777,50 x %15,5 = 275,51

SSK işveren payı: Brüt ücret x %15,5 (Burada %5’lik teşvik tutarı indirilerek hesaplanmıştır. Eğer işveren ’in borcu varsa bu oran %20,5 olarak hesaplanmalıdır.)

Yani İşveren İşçilik Maliyeti

Brüt ücret üzerine, işçiye ödenen işveren SGK payı ve İşveren işsizlik sigortasından oluşmaktadır.

İşveren Maliyeti :  1.777,50+275,51+35,55=2.088,56 TL

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin belirlenmesi ile işverenlerin 2021 yılı işçilik maliyetleri de ortaya çıkmış oldu. Asgari ücret, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir